Rekommendationer

Nar ska man betala sarskild loneskatt?

När ska man betala särskild löneskatt?

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas av arbetsgivare som har utfäst tjänstepension och av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten.

Hur mycket får arbetsgivaren göra avdrag för per år?

Huvudregeln. Enligt huvudreglen får arbetsgivaren söka avdrag för löpande pensionskostnader som tryggas enligt ovan. Avdraget får dock inte överstiga 35 procent av lönen eller högst 10 prisbasbelopp per år och anställd. Huvudregeln anger den högsta möjliga premie för vilken arbetsgivaren har avdragsrätt.

När ska särskild löneskatt redovisas?

När pensionen betalas ut uppkommer skattskyldigheten för särskild löneskatt. Enligt redovisningsreglerna måste man göra en avsättning för förpliktelsen att betala särskild löneskatt. Denna avsättning är inte avdragsgill; den särskilda löneskatten blir avdragsgill det år som den betalas.

Vem ska betala särskild löneskatt?

Den som har utfäst en tjänstepension är skyldig att betala SLP (1 § SLPL). Även privatpersoner som har anställda och tecknar tjänstepensionsförsäkring för de anställda ska betala SLP. SLP ska betalas även om arbetsgivaren inte är skattskyldig till inkomstskatt, exempelvis staten och kommuner.

Hur beräknar jag löneskatt?

Arbetsgivare ska betala 24,26 procent i särskild löneskatt på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. Som arbetsgivare ansvarar ni själva för redovisningen till Skatteverket och den skattemässiga hanteringen av särskild löneskatt.

Hur redovisas särskild löneskatt?

Särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas på inkomstdeklarationen och skatten fastställs vid taxering….I löneskatteunderlaget för ITP ingår årets debiterade premier för:

  1. ålderspension.
  2. premiebefrielseförsäkring.
  3. sjukpension* samt eventuellt.
  4. kompletterande premier.

När ska lönen betalas ut?

Om det står i anställningsavtalet att lönen ska betalas ut ”senast den 25:e” varje månad, så ska arbetsgivaren betala ut lönen sista bankdagen (vardagen) före den 25:e. Till exempel om den 25:e infaller på en söndag så ska lönen betalas ut på fredagen innan.

Vilken dag ska lönen betala ut på arbetsplatsen?

Utbetalningsdag för lön. Det vanligaste datum för utbetalning är den 25:e i varje månad. Vilken dag som lönen ska betalas ut på arbetsplatsen står normalt i ditt anställningsavtal.

När Kan du betala restskatten innan 12 mars 2021?

Du kan betala restskatten när som helst innan 12 november 2020, alternativt 12 mars 2021. Du väljer själv om du vill betala med Swish eller bankgiro. Swish: Logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsida.

Hur gör jag för att betala restskatt?

Hur gör jag för att betala restskatt? Du kan betala restskatten när som helst innan 12 november 2020, alternativt 12 mars 2021. Du väljer själv om du vill betala med Swish eller bankgiro.

Share this post