Rekommendationer

Vad ar den vanligaste orsaken till sjukskrivning?

Vad är den vanligaste orsaken till sjukskrivning?

Sjukskrivningar Sedan några år är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Ofta leder det till långa sjukskrivningar och återfall. Men för dem som blir sjukskrivna på grund av stressreaktioner är prognosen bättre.

Vilka yrkesgrupper är mest sjukskrivna?

Sjukfrånvaron är högst inom bygg- och transportbranscherna som syssel- sätter många män och i hög grad innebär manuellt arbete. För både män och kvinnor dominerar mansdominerade kvalificerade arbetaryrken bland de som har högst risk för sjukskrivning. Dessa återfinns inom tillverkning, bygg, hantverk och transport.

Vilka är mest sjukskrivna?

Sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser är vanligast Av samtliga pågående sjukfall i oktober 2020 var nästan hälften sjukfall med en psykiatrisk diagnos. Andelen psykiatriska diagnoser bland pågående sjukfall är högre än andelen psykiatriska diagnoser bland startade sjukfall.

Statistiken visar att psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro i samtliga län. När kvinnor är långvarigt sjuka av psykiska skäl handlar det i över hälften av fallen om reaktioner på svår stress. För män är svår stress inte lika dominerande, lika vanligt är förstämningssyndrom.

Vad är syftet med sjukskrivning?

En sjukskrivning kan tillfälligt vara motiverad som ett led i en anpassningsprocess trots att funktionsnedsättning med aktivitetsbegränsning i sig inte hindrar arbete (exempelvis en nydebuterad astma hos en person i en utpräglat dammig arbetsmiljö).

Har inte råd att vara hemma?

Under coronapandemin införde regeringen en tillfällig ersättning för karensavdraget, som man själv ansöker om i efterhand hos försäkringskassan. – Det tycker jag visar på att det finns en förståelse för att karensavdraget gör att man inte har råd att stanna hemma när man är sjuk. Jag hoppas att de behåller det.

Share this post