Rekommendationer

Vad ar en investeringsplan?

Vad är en investeringsplan?

Underhålls- och investeringsplanen i korthet: Skapar en långsiktig planering, såväl tekniskt som ekonomiskt för underhåll och investeringar. Underlag till budgeten. Ger kännedom om framtida avsättningsbehov och kostnader.

Vad ska en investeringsplan innehålla?

Börja att tänka framåt. Nu när vi har diskuterat grunderna för investeringar är en sista sak att tänka på din investeringsplan. Genom att sätta mål och göra det klart för hur länge du kommer att investera kan du bättre uppskatta hur stor risk som är motiverat. Att göra en investeringsplan hjälper dig med detta.

Vad är investeringskostnader?

Investeringskostnad är alla kostnader, med intäkter avdragna, som uppstår initialt när en åtgärd vidtas (år 0) per primär rapporteringsenhet. Exempel på sådana kostnader är anläggningarbete av en fisktrappa, plantering av skyddszon, installation av reningsutrustning etc.

Är avkastning samma som ränta?

Avkastning är kortfattat det du tjänar på en investering. Om du förlorar pengar på en investering brukar man prata om en negativ avkastning. Detta kan man jämföra med ordet ränta som många känner till. När vi sparar pengar på sparkonto så får vi en ränta och när vi handlar aktier så får vi en avkastning.

Underhålls- och investeringsplanen i korthet: Skapar en långsiktig planering, såväl tekniskt som ekonomiskt för underhåll och investeringar. Underlag till budgeten. Ger kännedom om framtida avsättningsbehov och kostnader. Samlar underhållshistorik om fastigheter.

Hur påverkas den ekonomiska tillväxten av att det inte görs några investeringar?

Alla ekonomier är beroende av att det görs investeringar som ökar möjligheterna till att producera och som stärker konkurrenskraften. I Sverige har investeringskvoten haft en stigande trend sedan bottennoteringen under 90-talskrisen.

Vad är en investering kommun?

En investering är en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid och som görs i syfte att skapa en framtida nytta för kommunens verksamheter.

Vad räknas som underhåll?

Direkta underhållskostnader = de kostnader som traditionellt redovisas som underhållskostnader. Indirekta kostnader = kostnader som påverkas av underhållet men som uppkommer på andra ställen i verket, till exempel kassationer eller övertidsarbete för att ta igen förlorad produktion.

Share this post