Rekommendationer

Vad ar en Locklakt?

Vad är en Lockläkt?

Läkt, eller ribb, är en trävara som är tunnare än 38 millimeter och som understiger ett breddmått på 63 millimeter. Överstigs dessa mått kallas träbiten istället en bräda. Läkt används bland annat som mellanliggare på trähus med stående trä (lockläkt).

Hur spika Enkelfaspanel?

Panel ska monteras i våg och spikas ca 30 mm från underkant med cc-avstånd högst 600 mm. Spik ska vara minst 2,8 mm i diameter. Moelven rekommenderar endast Moelven Enkelfas och Moelven Fjällpanel för liggande montering.

Hur sätter man stående panel?

Stående lockpanel respektive stående panel med lockläkt består av bottenbrädor och lockbrädor respektive lockläkt. Bottenbrädan fästs med en spik eller skruv i centrum. Lockbrädan fästs med två spikar eller skruvar som inte går igenom bottenbrädan. Lockläkten fästs med en spik eller skruv i centrum.

Vad kan man använda vid skarvning av stående panel?

3. Man strävar efter att undvika att skarva stående panelbrädor, så i den mån det går bör man välja längder som räcker till hela fasadens höjd. När detta inte är möjligt löser man det genom att dela av fasaden horisontellt med ett droppbleck emellan.

Varför Lockläkt?

I lockpanel anses luftningen normalt kunna tillgodoses genom själva konstruktionen med panel och spikläkt. I det fall särskild läkt eller distansstycken används bakom spikläkt bör spikläktens tjocklek vid platsbyggda ytterväggar vara minst 34×70 för att läkten ska kunna spänna fritt.

Hur räknar man ut Lockpanel?

Räkna först ut arean på den väggyta som ska bekläs med panel. Multiplicera sedan arean i m2 med tabell- värdet för täckande bredd (för spontat virke) eller med bottenbräda/lockbräda (för lockpanel) på den panel du vill använda.

Vilken spik till Z panel?

Spik eller skruv får inte penetrera bakomliggande vindskydd. Panel som spikas med räfflad trådspik ska monteras med spikregel 34 x 45 sort G4-3 eller bättre, gran. Panel som spikas med panelspik eller som skruvas ska monteras med spikregel 28 x 70 sort G4-3 eller bättre, gran eller 34 x 45 sort G4-3 eller bättre, gran.

Hur Panelar man om huset?

Byta panel – steg för steg

  1. Riv den gamla panelen. Riv bort all gammal träpanel och spikläkt.
  2. Isolera. Välj moderna, men ändå beprövade material till ditt hus.
  3. Skär till och sätt den nya isoleringen på plats.
  4. Häfta fast vindskydd.
  5. Montera spikläkt.
  6. Dags för den nya panelen!
  7. Uppsättning av träpanel.
  8. Målning av ny träfasad.

Hur monterar man Musband?

För liggande panel: infäst musbandet på och i nederkant av vind- skyddet in i väggsyllen. Därefter monteras stående spikläkt återkommande över tandningen. Skarvning av musbandet sker kant mot kant. För stående lockpanel: montera först bottenbrädorna återkommande över musbandet.

Share this post