Rekommendationer

Vad ar en riskforsakring?

Vad är en riskförsäkring?

En livförsäkring är inte ett sparande utan en så kallad riskförsäkring. Du betalar löpande en premie för ett visst försäkringsbelopp, som du väljer själv. När du dör betalas det ut ett engångsbelopp till dem du skrivit in som förmånstagare, förutsatt att försäkringen fortfarande gäller.

Vad är Självriskeliminering?

Självriskreducering innebär att kostnaden på din självrisk blir mindre. Detta är något som försäkringsbolag ibland erbjuder dig som kund i form av en tjänst. Det är vanligt i samband med att du tar en hyrbilsförsäkring.

Vad betyder försäkran?

En försäkring är ett avtal mellan dig och försäkringsbolaget. Du betalar en avgift, premie, varje år och försäkringsbolaget ger dig genom försäkringen ett ekonomiskt skydd mot skador som kan inträffa. I försäkringsvillkoret ser du vad din försäkring täcker.

Vad är en vagnskadegaranti?

Vad täcker en vagnskadeförsäkring? Försäkringen gäller för skador som uppstår på bilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, till exempel kollision, dikeskörning, fallande träd eller vid transport på annat fordon som till exempel bilfärja, tåg med mera.

Vad är Självriskrabatt?

Med Bilförsäkring stor behöver du inte teckna några andra tillägg – alla ingår redan i din försäkring. Du får dessutom extra fördelar som inte går att få genom några tillägg. Till exempel Självriskrabatt 50 %, som halverar din grundsjälvrisk till endast 750 kronor.

Vad innebär begreppet konsolideringsgrad i traditionella livbolag?

Vad är konsolideringsgrad i ett livbolag? Marknadsvärdet av bolagets tillgångar i förhållande till värdet av dess åtaganden.

Vad innebär försäkringsbedrägeri?

Försäkringsbedrägeri innebär att någon fått ersättning för en skada som inte inträffat, lägger till föremål som inte är borta alternativt skadade eller medvetet överdrivit värdet på föremålet för att få högre ersättning. Gör man sig skyldig till försäkringsbedrägeri kan straffet bli fängelse.

Vad är Livsfall?

En livförsäkring kan tecknas på försäkringstagarens eget liv eller på annans liv. Försäkringen tecknas antingen för livsfall eller för dödsfall (97 § försäkringsavtalslagen). Om en försäkring har tecknats för livsfall, utbetalas försäkringsbeloppet till försäkringstagaren när den försäkrade har uppnått viss ålder.

Vad är Nordea liv?

Nordea Liv & Pension är ett dotterbolag i Nordea. Vi erbjuder pensionssparande, kapitalförsäkringar, sjuk- och livförsäkringar och våra tjänster är en naturlig del av Nordeas totala kunderbjudande. Verksamheten etablerades 1988 och idag har vi liv- och pensionsverksamhet i Sverige, Norge och Finland.

Vad är det för skillnad mellan ett ömsesidigt livbolag och ett vinstutdelande livbolag?

Försäkringstagarna betalar tillsammans för risker, underskott och kostnader för till administration och till exempel den reklam som bolaget gör. I ett vinstutdelande företag är kundernas sparkapital individuellt och andra kunder är inte med och delar på avkastningen som uppstår i den egna försäkringen.

Vad innebär hög konsolideringsgrad?

Konsolideringsgraden är ett mått på ett företags förmåga att klara framtida förluster. En hög konsolideringsgrad innebär att t ex ett försäkringsbolag har stora möjligheter att kunna uppfylla sina garanterade och ej garanterade åtaganden.

Hur upptäcks försäkringsbedrägeri?

Misstänkta försäkringsbedrägerier Försäkringsbolagen gör utredningar när de har misstankar att något inte står rätt till. Det görs omkring 10 500 bedrägeriutredningar årligen. En utredning startar när man till exempel misstänker att någon uppgift eller omständighet inte verkar stämma.

Hur gör man försäkringsbedrägeri?

Exempel på bedrägeri

 1. Att medvetet förstöra sin mobiltelefon för att med hjälp av försäkringsersättningen köpa en nyare modell.
 2. Att arrangera en trafikolycka med sin trasiga bil, som inte går att sälja för att få ut ersättning från försäkringen istället.
 3. Att sälja bilen utomlands och sedan anmäla att den blivit stulen.

Vad ingår i en barnförsäkring?

I barnförsäkringen ingår de viktigaste ersättningarna som är: medicinsk och ekonomisk invaliditet (ersättning vid bestående funkitonsnedsättning), ersättning direkt vid diagnoser som till exempel cancer, kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom, månadsersättning vid långvarig sjukskrivning och ersättning vid …

Vad är konsolideringsgrad i ett livbolag?

+ Konsolidering: Visar förmågan att betala tillbaka den garanterade delen och återbäringen till spararna. Har bolaget 100 procent konsolidering har det precis så mycket att det kan betala ut den garanterade delen plus återbäringen. + Återtag: Värdet på det samlade pensionskapitalet i livbolaget skrivs ned.

Vilka sjukdomar ingår i Folksam?

Diagnoser

 • Elakartad cancer*
 • Cancer in situ, bröstkörtel.
 • Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg.
 • Diabetes, typ 1 och 2.
 • Alzheimers sjukdom.
 • Atrofier i centrala nervsystemet (till exempel ALS)
 • Parkinsons sjukdom.
 • Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (till exempel MS)

https://www.youtube.com/watch?v=rio_75t69fc

Share this post