Rekommendationer

Vad ar ett sakligt skal?

Vad är ett sakligt skäl?

När en arbetsgivare säger upp en anställd måste uppsägningen vara sakligt grundad. Skälet måste vara något av följande – arbetsbrist eller personliga skäl. Om arbetsgivaren inte visar på någon saklig grund vid uppsägning , är uppsägningen ogiltig.

När gäller sist in först ut?

Huvudregeln för turordning vid uppsägning Huvudregeln är att en person med längre anställningstid har företräde framför en med kortare anställningstid i samband med uppsägningar – enligt principen ”sist in, först ut”. Vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre.

Vad är ett varsel?

Vad betyder varsel? Varsel betyder att en arbetsgivare förvarnar sina anställda att de kanske kommer att bli uppsagda. Arbetsgivaren är skyldig att varsla om minst fem personer i samma län riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda.

Vad innebär begreppet saklig grund i 7 LAS?

Det finns bara två typer av saklig grund enligt las: Det innebär att det helt enkelt inte finns jobb åt alla som arbetar på en arbetsplats, på grund av exempelvis nedskärningar. I praktiken är det arbetsgivaren själv som bestämmer om det är arbetsbrist och om någon alltså behöver sägas upp.

När kan man ge en erinran?

Varningar eller erinringar mot arbetstagare förekommer i arbetsrättsliga sammanhang. Man kan dela in varningar eller erinringar i två olika typer: Varningar med disciplinära påföljder eller bestraffningar och varningar med tillsägelse.

När kan man få en erinran?

Då en arbetsgivare upptäcker att en arbetstagare missköter sig kan en skriftlig erinran, eller varning om stöd finns i lag eller kollektivavtal, upprättas. I en sådan bör det först och främst upprepas att det med en anställning följer vissa skyldigheter och ett ansvar.

Share this post