Rekommendationer

Vad ar forsakringsvillkor?

Vad är försäkringsvillkor?

Försäkringsvillkoren bestämmer försäkringens innehåll Varje försäkrings innehåll och omfattning bestäms av försäkringsvillkoren som gäller för just den försäkringen. Försäkringsvillkoren tas fram av försäkringsföretagen och blir bindande för kunden när han eller hon har köpt försäkringen.

Vad betyder Försäkringstid?

Försäkringstid är samma sak som den tid en person har bott i Sverige. I din make eller makas försäkringstid ingår den tid hen bott i Sverige från 16 års ålder fram till sin död. Vi räknar även med den försäkringstid som hen antas ha kunnat få från dödsfallet fram till 65 års ålder.

Kan min sambo stå på bilförsäkringen?

Bilförsäkring är något man måste ha enligt lag. Men få bilägare har koll på när och hur den egentligen gäller. Och vad som kan hända om man låter någon annan stå som försäkringstagare på ens bil. – För att en bilförsäkring ska gälla behöver man vanligen vara både bilens verkliga ägare och huvudsakliga brukare.

När blir det billigare bilförsäkring?

En äldre bil är oftast billigare att reparera och brukar vara billigare att försäkra. Om din bil är runt sju år gammal kommer du alltså att få en billigare bilförsäkring än om du har en splitterny bil.

Vilka hemförsäkringar finns?

Vad ingår i hemförsäkring?

  • Egendomsskydd (lösöre) Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker som du har för privat bruk.
  • Reseskydd.
  • Överfallsskydd.
  • ID-stöld.
  • Allrisk.
  • Ersättning obrukbar bostad.
  • Flyttskydd.
  • Rättsskydd.

Vilka sjukdomar ersätts inte?

Medfödda sjukdomar som exempelvis ADHD, CP-skada eller epilepsi är ofta helt undantagna eller ger en begränsad ersättning. Barn som på grund av handikapp aldrig kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället. En barnförsäkring kan då ge ett extra ekonomiskt stöd både till barnet och föräldrarna.

Share this post