Rekommendationer

Vad ar mals syndrom?

Vad är mals syndrom?

Marfans syndrom är en ärftlig bindvävssjukdom som kännetecknas av symtom från hjärt-kärlsystemet, skelettet, lederna och ögonen. Även lungorna, tänderna och huden kan påverkas. Symtomen brukar visa sig under uppväxtåren eller först i vuxen ålder och svårighetsgraden varierar mycket.

Måste man gå upp i vikt av kortison?

Benskörhet ökar risken för benbrott. Därför får du recept på läkemedel som minskar risken för benskörhet när du tar kortison. Andra biverkningar som är mindre vanliga kan till exempel vara dessa: Ökad vikt.

Hur cirkulerar kol i ekosystemet?

När vi eldar upp bränslena förenas detta kol med syre från luften och frigörs på nytt i form av koldioxid. Genom vår utvinning och förbränning av fossila bränslen har atmosfären nu på bara ett par sekler återfått koldioxid som forna tiders växter tog upp från atmosfären under loppet av miljontals år.

Hur kommer kolet in i levande organismer och hur går det tillbaka till luften?

Djur äter växterna och förbränner deras kroppar. Då bildas det koldioxid igen genom cellandning. På så sätt vandrar kolet fram och tillbaka mellan atmosfären och biosfären. Det finns även levande organismer i vattnet och samma vandring fram och tillbaka äger rum där.

Vad är iNPH?

INPH är en sjukdom som drabbar äldre och innebär att förstorade hålrum (ventriklar) i hjärnan fylls med vätska. Symtom på sjukdomen är gång- och balansrubbningar, demens och urininkontinens.

Vad är Hydrocefala symtom?

SYMTOM

  • Huvudvärksattacker/nacksmärtor.
  • Lägesrelaterad huvudvärk.
  • Ansträngningsutlöst huvudvärk.
  • Kognitiv påverkan.
  • Illamående, kräkningar.
  • Parinauds syndrom (blickpares uppåt vid process i anslutning till akvedukten)
  • Abducenspares (ospecifik)
  • Papillödem.

Hur vet man om man har vattenskalle?

Symptom som uppstår vid akut hydrocefalus är huvudvärk, synnedsättning samt nedsatt vakenhet. Tillståndet kan bland annat orsakas av hjärnblödning, hjärnhinneinflammation och skalltrauma. Den vanligaste formen av hydrocefalus hos vuxna är normaltryckshydrocefalus (NPH).

Share this post