Rekommendationer

Vad ar skillnaden pa CFO och Ekonomichef?

Vad är skillnaden på CFO och Ekonomichef?

En CFO, Chief Financial Officer på engelska, är ansvarig för ekonomiavdelningen och driver företagets styrning genom ekonomi och finansiella frågor. I Sverige används även titlarna ekonomichef och ekonomidirektör.

What does the CFO Group do at Bank of America?

Chief Finance Officer Group at Bank of America Chief Finance Officer Group The Chief Finance Officer (CFO) group is an integral part of the bank’s structure, ensuring the efficient and proactive management of finance, regulatory and capital requirements.

Who is the CEO of bank of America?

Brian Thomas Moynihan is the current Choef Executive OffICEr of the Bank of America. He was born on October 9, 1959. The bank has the total assets of 2.209 trillion American dollars as of year 2012. With the total employee of 272,600 the bank is very renowned in United State s.

Does Bank of America have a commitment to lend?

Banking, credit card, automobile loans, mortgage and home equity products are provided by Bank of America, N.A. and affiliated banks, Members FDIC and wholly owned subsidiaries of Bank of America Corporation. Credit and collateral are subject to approval. Terms and conditions apply. This is not a commitment to lend.

Is Bank of America private bank part of BofA?

Bank of America Private Bank operates through Bank of America, N.A., and other subsidiaries of BofA Corp. Trust and fiduciary services are provided by Bank of America Private Bank, a division of Bank of America, N.A., Member FDIC, and a wholly-owned subsidiary of BofA Corp.

Hur blir man en CFO?

Utbildningsbakgrund för ekonomichefer varierar men de flesta har någon form av ekonomiutbildning på eftergymnasial nivå, ofta från högskola / universitet, men i vissa fall andra utbildningar t. ex från en Yrkeshögskola. Ett krav kan ställas att man har akademisk examen, inom ekonomi eller företagsekonomi.

Vad krävs för att bli business controller?

Hur blir man business controller? För att få en roll som business controller krävs oftast en relevant högskole- eller universitetetsutbildning och en examen inom ekonomi. Många controllers är civilekonomer och har studerat mellan 3 och 4 år.

Hur mycket tjänar en controller?

Marknadslön för Controller. Marknadslönen för controller ligger 2022 mellan 40 000 och 53 000 kronor vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 54 000 kronor och uppåt.

Är civilekonom en bra utbildning?

En civilekonom har en bred utbildning, ett bra affärstänk och en utmärkt förmåga att analysera och lösa problem. Som en utbildad civilekonom har du stora möjligheter när det kommer till att välja yrke. Du kan välja att jobba i staten, kommuner, landsting och i den privata sektorn.

Share this post