Rekommendationer

Vad ar Tandvardsintyg?

Vad är Tandvårdsintyg?

Du får ett intyg som visar att du har rätt till tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan vara ett kort eller ett digitalt intyg. Då behöver du bara lämna ditt personnummer till tandvårdspersonalen.

Vad ingår in tandvård?

När det gäller nödvändig tandvård får patienten ett tandvårdsstödsintyg som berättigar till besök hos valfri tandläkare eller tandhygienist. I samband med besöket ska patienten visa upp legitimation. För nödvändig tandvård betalar patienten samma avgift som inom hälso- och sjukvården.

Varför ingår inte tandvård i sjukvård?

Det finns ingen rättvisa mellan tandvård och medicinsk vård tros att tänderna är en del av kroppen. Tf:s medlemmar har oftas problem som uppkommit i samband med tidigare behandling. Många betalar tandvårdskostnader många gånger om även för fel som tandläkaren rimligen borde ha ersatt.

Hur mycket kostar tandvård för hälso- och sjukvård?

Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri. Tandvård för samma avgift som vid sjukvård gäller vid följande situationer:

Vilka sjukdomar kan ge rätt till tandvårdsstöd?

Följande långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar kan ge rätt till tandvårdsstöd: Psykisk sjukdom som leder till svårigheter att sköta munhygienen. Parkinsons sjukdom, MS och ALS, amyotrofisk lateral skleros, som alla är sjukdomar i nervsystemet.

Kan du få tandvårdsbidrag från och med 24 år?

Det finns tre typer av stöd som du kan få från och med det år du fyller 24 år: Det allmänna tandvårdsbidraget, ATB. Det innebär att du får ett tandvårdsbidrag på 300 eller 600 kronor per år beroende på hur gammal du är. Ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, som kan du få till förebyggande tandvård om du har en sjukdom som påverkar tänderna.

Hur mycket Tandvård kan du få i din region?

Ibland kan du få tandvård för samma avgift som sjukvård inom din region. Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.

Share this post