Rekommendationer

Vad ar underhallsladdning?

Vad är underhållsladdning?

Har man möjlighet kan man även ladda upp det någon gång igen i mitten av förvaringstiden och sedan strax innan man åter tar batteriet i bruk igen. Många tillverkare av batteriladdare skriver i sin bruksanvisning att när batteriet är fulladdat så övergår laddaren till underhållsladdning.

Kan man överladda ett batteri?

Överladdning skadar batteriet på två sätt. På grund av värmeutveckling i batteriet vid överladdning så kokar vätskan/syra-blandningen och vattnet dunstar ut ur batteriet via gasventilerna.

Vad är Sulfatering?

Sulfatering uppstår om batterierna lämnas helt eller delvis urladdade en längre tid och det sker en kristallisering av blysulfatet som bildas under urladdning. Kristalliseringen gör det svårare att ladda batteriet och leder till minskad batterikapacitet.

Varför Underhållsladda batteri?

Att bli stående med ett urladdat batteri som gör att motorn inte startar är det i särklass vanligaste skälet till stillestånd och att bilförare måste anlita bärgningsassistans. Därför är det en god idé att underhållsladda batteriet i bilen.

Kan man ladda bilbatteri med polerna på?

Det innehåller ingen praktisk eller användbar information, och skrevs faktiskt enbart för att förvilla och föra dej bakom ljuset. Jag skulle inte ladda batteriet med polerna på om det är en nyare bil, alltså med mycket elektronik som du har.

Kan man ladda bilbatteriet på plats?

Viktigt: se till att batteriet förblir i upprätt position om det måste lyftas ut ur bilen för att laddas. Om batteriet ska laddas i bilen ska man först se till att alla elektriska förbrukare är avstängda innan man ansluter laddaren. Viktigt: laddaren ska anslutas till batteriet innan den ansluts till elnätet.

Vad händer om man laddar batterier för länge?

När batteriet är fulladdat kan det inte ta åt sig mer ström. Fortsätter laddaren då att ladda kommer den tillförda energin att övergå till oönskad värme.

Share this post