Rekommendationer

Vad far en treaxlig lastbil vaga?

Vad får en treaxlig lastbil väga?

Regeringen har beslutat att ändra maxvikten för vissa treaxliga fordon från 26 ton till 28 ton. Det innebär en möjlighet att transportera upp till 64 ton på BK1 (bärighetsklass 1). Genom att tillåta en tyngre last blir miljöpåverkan mindre, eftersom det krävs färre fordon för att transportera en given mängd gods.

Hur tung är en tung lastbil?

Lastbil är en bil som är inrättad huvudsakligen för godstransport. Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar. Lätt lastbil har en totalvikt på högst 3,5 ton. En tung lastbil har en totalvikt som överstiger 3,5 ton.

Hur tungt kan en lastbil lasta?

Man använder det lägsta värdet, 18 ton. Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 18 ton, då går det att lasta 18 ton – 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 7,6 ton. Det stämmer också med värdet som angivits i registreringsbeviset, det står tillåten lastvikt 7 600 kg.

Hur tung får en lastbil med last vara?

C1 – Medeltung lastbil Körkortsbehörigheten C1 ger rätt att köra lastbilar med en totalvikt på högst 7500 kg. Med ett C1-körkort får du också köra personbilar med en totalvikt över 3500 kg men inte över 7500 kg. Du får koppla till en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

Vad kan man utläsa i en Bruttoviktstabell?

Högsta tillåtna vikter för vägen beror på vägens bärighetsklass och avståndet mellan axlarna. Vilka bruttovikter som medges för respektive bärighetsklass och axelavstånd kan man utläsa ur bruttoviktstabellerna.

Hur mycket väger en långtradare?

Totalvikten på ett sådant ekipage får vara max 60 ton. Bilen: Totalvikt mellan 24-27 ton, Tjänstevikt kring 12-14 ton. Släpet: Totalvikt kring 36-38 ton, Tjänstevikt kring 10 ton. Har du möjlighet, så ta gärna lite registreringsnummer på de bilar som kommer och levereras hos dig.

Hur många Bärighetsklasser finns det?

BK4! Det allmänna vägnätet är indelat i fyra klasser, bärighetsklass 1 (BK 1), bärighetsklass 2 (BK 2), bärighetsklass 3 (BK 3) och bärighets- klass 4 (BK 4). På BK 1- och BK 4–vägnätet tillåts högre for- donsvikter som bland annat överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EU:s bestämmelser.

Vad är maxlast lastbil?

Maxlast (maximallast) är den skillnad som finns mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt. Det är den största last eller det största antalet passagerare som ett fordon är konstruerat för och därmed får bära. Maxlast plus egenvikten är den totala släpvagnsvikten.

Hur mycket får man lasta på en lätt lastbil?

För lätta lastbilar är utgångsläget inte mycket ljusare. Lasten får väga kring 800 kilo när bilen har bakgavelhiss. Då rymmer bilarna ändå bortåt 20 kubikmeter. Det låter kanske hanterbart för den som ska köra ett flyttlass, men i lastvikten ska också passagerarna i hytten räknas in.

Vad är Skattevikt lastbil?

För personbilar, traktorer och motorredskap beräknas skattevikten på fordonets tjänstevikt. För släpvagnar, lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar beräknas skattevikten istället på fordonets totalvikt, det vill säga fordonets tjänstevikt + maxlast.

Share this post