Rekommendationer

Vad galler efter gymnasielagen?

Vad gäller efter gymnasielagen?

Enligt gymnasielagen kan du få permanent uppehållstillstånd efter studier på gymnasial nivå om du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare. Reglerna för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen är de samma som reglerna i den tillfälliga lagen som gällde fram till 19 juli 2021.

Hur länge gäller nya gymnasielagen?

Den 20 juli 2021 upphörde den så kallade tillfälliga lagen att gälla, och reglerna om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå flyttades då till en ny lag som kallas gymnasielagen.

Hur många ensamkommande har klarat gymnasiet?

Efter ett år: 171 har klarat kraven i omdebatterade gymnasielagen. Skaffa fast jobb på sex månader efter avklarade studier annars väntar utvisning. Det är kraven i den omdebatterade gymnasielagen. Nya siffror från Migrationsverket visar att hittills har 171 asylsökanden klarat av det.

Hur många har fått permanent uppehållstillstånd genom gymnasielagen?

Migrationsverket meddelade i september 2020 att färre än 1 procent av dem klarar det kravet och beräknar att 630 personer får utvisningsbeslut i december. I oktober 2020 hade 55 personer beviljats permanent uppehållstillstånd efter att ha uppfyllt kraven på studier och arbete. I mars 2021 hade antalet ökat till 171.

Får man jobba med permanent uppehållstillstånd?

Permanent uppehållstillstånd innebär att man har rätt att bo och fritt arbeta i Sverige under den tid tillståndet gäller. Det innebär också att man har rätt till exempelvis studiemedel från Centrala studiestödsnämnden. Du kan också ansöka om medborgarskap.

Denna lag upphörde att gälla den 20 juli 2021. Nu finns istället en särskild gymnasielag som är till för att de som haft uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier eller yrkesutbildning ska kunna avsluta studierna och få permanent uppehållstillstånd. Även den nu gällande gymnasielagen är tillfällig.

Share this post