Rekommendationer

Vad gor en Personligassistent?

Vad gör en Personligassistent?

I jobbet som personlig assistent kommer du att hjälpa en person i vardagen, det vill säga följa med till jobb, skola och aktiviteter och vara stödet i kommunikationen. Det är alltid kunden som bestämmer vem som ska få jobba som personlig assistent.

Vilken bransch är personlig assistent?

2021-01-27. Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna för personliga assistenter (bransch G). Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Det kommer genomföras två lönerevisioner under avtalsperioden.

Vad gäller när man arbetar som personlig assistent Vad får man och var får man inte göra?

Helena Karnström menar också att det egentligen inte finns några gränser för vad en assistent kan göra. – I princip finns inga gränser men det går samtidigt inte att kräva saker som är brottsliga eller där assistenten kan skada sig fysiskt eller psykiskt.

Vad krävs för att arbeta som personlig assistent?

Vilken utbildning krävs för att bli Personlig assistent Lämplig utbildning för arbetet som personlig assistent kan man få genom att läsa det treåriga Omvårdnadsprogrammet eller Barn- och Fritidsprogrammet inom gymnasieskolan. Lämpliga utbildningar kan även finnas vid Yrkeshögskolor.

Hur ser en dag ut som personlig assistent?

Det handlar om både vardagssysslor och nöjen. Det beror på hur den du ska assistera lever och vilka intressen personen har, men till stor del är det uppgifter som de flesta människor gör. Ofta ingår hjälp med att äta, att klä sig och tvätta sig. Många behöver också assistans med att kommunicera och tolka omgivningen.

Vilken utbildning behöver man för att bli personlig assistent?

Bra grundutbildning är gymnasiets Vård- och omsorgsprogrammet eller erfarenhet av att arbeta inom vården, alternativt att man gått utbildning till Personlig assistent, som anordnas på bl a folkhögskolor, komvux eller av privata utbildningsanordnare.

Hur många timmar får jag jobba som personlig assistent?

För assistenter som är anställda hos egna arbetsgivare som inte har kollektivavtal gäller Lagen om arbetstid m.m i husligt arbete, med en arbetstid på 40 tim/vecka inklusive jourtid/väntetid.

Hur många timmar är heltid som personlig assistent?

Man tittar på schemalagd arbetstid i förhållande till den arbetsförmåga som finns hos assistenten. Heltid i dessa fall motsvarar 40 timmar per vecka.

Vem beviljas personlig assistans?

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov. För att få personlig assistans behöver du vara yngre än 65 år. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill.

Vad ska man tänka på när man arbetar i någon annans hem som personlig assistent?

Det är viktigt att brukarens integritet inte kränks, samt att assistenten alltid har respekt för brukarens självbestämmande. Många av de brukare som har personlig assistent har stora svårigheter att kommunicera med andra. Detta ställer stora krav på den personal som ska arbeta hos dessa brukare.

Är det svårt att få jobb som personlig assistent?

Jobbet som personlig assistent är svårt och kvalificerat. Det kräver hög social kompetens eftersom du arbetar nära en annan människa. Varje dag ser du till att samhället blir mer jämlikt eftersom du ser till att en person kan delta på lika villkor.

Share this post