Rekommendationer

Vad gor man om man har blivit pakord?

Vad gör man om man har blivit påkörd?

var ute och gick och då blev påkörda av bilen, har ni istället rätt till trafikskadeersättning ur den andra bilens trafikförsäkring (11 § 1 st TSL). Det spelar dock mindre roll för dig ur vems försäkring ersättning utbetalas. Det du gör är att vända dig till ditt försäkringsbolag för att anmäla skadorna.

Får man köra med en oförsäkrad bil?

Det är olagligt att ha ett oförsäkrat fordon. Trafikförsäkringsavgiften ska upplevas som en sanktion och vara så hög att ingen kan tjäna på att vara oförsäkrad. Avgiften baseras på försäkringsbolagens årspremier för trafikförsäkring.

Vad gör jag om någon körde på min bil?

De är till hjälp vid utredningen av kollisionen. Anteckna motpartens registreringstecken, kontaktuppgifter och försäkringsbolag. Gå tillsammans igenom hur kollisionen gick till. Om situationen är oklar, ring till polisen.

Vad händer om någon kör in i min bil?

När personer blir skadade i trafiken får både förare och passagerare ersättning från fordonets trafikförsäkring. Även cyklister eller gångtrafikanter som blivit påkörda kan få ersättning. Om det fordon som orsakat skadan inte är trafikförsäkrat så ersätts skadorna ändå, av Trafikförsäkringsföreningen.

Vem måste fylla i skadeanmälan vid krock?

Kontakta försäkringsbolaget. När situationen på olycksplatsen är under kontroll bör du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Enklast gör du det via försäkringsbolagets hemsida. Vid kollisioner kräver en majoritet av dem en skriftlig anmäla.

Är det olagligt att köra bil utan försäkring?

Ägare till fordon registrerade för att användas i trafik men som inte har tecknat en trafikförsäkring är enligt Trafikförsäkringsföreningen skyldiga att betala drygt 100 kr om dagen för varje dag som bilen är oförsäkrad. Detta gäller även för bilar som inte är i körbart skick eller som är belagda med körförbud.

Får man köra hem en obesiktad bil?

Körförbud – vad gäller? En bil med körförbud får inte framföras på allmän väg. Undantag görs för att köra kortast lämpliga väg till verkstaden för reparation eller besiktning. Om en bil med körförbud ändå framförs i trafik riskerar bilägaren böta 1500 kronor.

Share this post