Rekommendationer

Vad hander med sparade pengar om en bank gar i konkurs?

Vad händer med sparade pengar om en bank går i konkurs?

Om du har aktier eller fonder placerade på depå/ISK hos en bank som går i konkurs, ska detta i normalfallet inte påverka dina innehav. Dina pengar är ju investerade i aktier i ett annat bolag eller i en fond, och banken är egentlig bara en kanal mellan er.

SVAR: Dina fondpengar är väl skyddade även om banken går i konkurs. Fonder är juridiskt sätt egna entiteter vilket betyder att pengarna i fonderna är helt säkra även om banken eller fondförvaltaren går i konkurs. Om du har pengar på ett sparkonto innebär det att du lånar ut pengarna till banken.

Vad är separationsrätt?

Separationsrätt innebär att vissa tillgångar över huvud taget inte räknas med bland företagets tillgångar om företaget hamnar på obestånd. Vid konkurs räknas de inte med i konkursboets tillgångar och de kan inte heller mätas ut av Kronofogden.

Vad händer om Avanza går i konkurs?

Kan Avanza gå i konkurs och vad händer isåfall om den gör det? Avanza kan precis som alla andra svenska banker och företag gå i konkurs. Avanza-sparares pengar som ligger i fonder och värdepapper är dock skyddade. En konkursförvaltare kan alltså inte komma in och ta dina investerade pengar om Avanza går i konkurs.

Vad händer om Nordnet går i konkurs?

Nordnet är dock skyldigt att hålla värdepapper som förvaras för kunders räkning avskilda från Nordnets egna tillgångar. Detta innebär att dina värdepapper normalt inte påverkas om Nordnet skulle försättas i konkurs eftersom du i konkursen har rätt att få ut hela ditt innehav av värdepapper.

Vad händer om Handelsbanken går i konkurs?

Du kan då få en ersättning på maximalt 250 000 kronor. Kund som vill ha ersättning från investerarskyddet ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning. Investerarskyddet är alltså ett skydd mot administrativa risker vid en konkurs.

Share this post