Rekommendationer

Vad hander om jag anvander en bild utan tillstand?

Vad händer om jag använder en bild utan tillstånd?

Vad händer om jag använder en bild utan tillstånd? Den som använder ett konstverk eller annan bild utan tillstånd kan göra sig skyldig till upphovsrättsintrång. Det innebär bland annat att upphovspersonen kan ha rätt att få betalt i efterhand.

Vem avgör verkshöjd?

Det är vad som står i licensavtalet för det specifika typsnittet som avgör hur man som licenstagare får använda det.

Hur länge skyddas bilder av upphovsrättslagen?

Vi rekommenderar därför att man frågar upphovspersonen om lov att använda bilder eller ritningar. Upphovsrätten gäller så länge upphovspersonen lever och i ytterligare 70 år efter dödsåret.

Vad skyddas inte av upphovsrättslagen?

Det krävs en viss verkshöjd, alltså originalitet, för att verket ska få ett upphovsrättsligt skydd. Det som skyddas är alltid den utformning som exempelvis en journalist har gett en text. Idéer, nyheter eller faktauppgifter som framkommit genom research skyddas inte av upphovsrätt.

Är det olagligt att använda andras bilder?

I de flesta fall är bilder skyddade av upphovsrättslagen. Det innebär att den person (upphovsman) som tagit bilden också äger bilden – oavsett vem som äger kameran. Oftast är det därför inte tillåtet att använda en bild som du hittar på nätet.

Vad reglerar upphovsrättslagen?

Upphovsrätten ger konstnärer, fotografer, författare och andra kreatörer ensamrätt att bestämma över hur deras egna verk får framföras, spridas och visas. Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovspersonens död.

Vad får man göra utan att bryta mot upphovsrättslagen?

I svensk upphovsrätt finns inte god tro utan den som vill använda annans verk ska ha tillstånd till det eller det ska finnas ett stöd i upphovsrättslagen, som t. ex. kopiering för privat bruk. Endast den som haft uppsåt eller varit oaktsam kan straffas eller bli skadeståndsskyldig för upphovsrättsintrång.

Vad betyder bild i bild?

Bild i bild, bib, (engelska: Picture-in-picture (PiP)) är en miniatyrbild som visas på en skärm över en annan bild (TV eller dator). Till exempel så kan man på vissa TV-apparater medan man ser på en TV-kanal se en annan kanal i miniatyr. Bild i bild förekommer även på datorer, till exempel i datorspelet The Sims.

Share this post