Rekommendationer

Vad innebar arbetsterapeuter?

Vad innebär arbetsterapeuter?

Hjälper patienten att klara vardagen En del av arbetsterapeutens arbete handlar om att anpassa vardagsmiljön, prova ut, justera och förskriva olika typer av hjälpmedel samt ibland bedöma behov av bostadsanpassning och skriva intyg för detta. En av Susanne Werthéns arbetsuppgifter är att prova ut rätt slags hjälpmedel.

Hur många arbetsterapeuter finns i Sverige?

Arbetsterapeuten tränar patienter/klienter till att klara eget boende, att få en aktiv fritid, och att klara av skola och arbete. Arbetet sker ofta i team tillsammans med andra yrkesgrupper. Totalt finns det dryg 12 300 yrkesverksamma legitimerade arbetsterapeuter i Sverige.

Vad arbetar en arbetsterapeut med?

En arbetsterapeut arbetar med personer individuellt och/eller i grupp. Ofta sker uppdraget i team med andra yrkesgrupper som till exempel dietister, fysioterapeuter, logopeder, läkare, lärare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer. Allt för att personen ska få de absolut bästa möjlig­heterna att utvecklas.

Vad krävs för att bli legitimerad arbetsterapeut?

För legitimerade arbetsterapeuter med masterexamen och minst fem års yrkeserfarenhet finns möjlighet att gå specialistutbildning och få specialistkompetens. Grundläggande behörighet finns på gymnasiets Samhällsvetenskapsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet.

Anpassning, hjälpmedel och motivation En stor del av vårt arbete handlar om att anpassa vardagsmiljön och att prova ut, justera och förskriva olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel. Vårt ansvar är också att stödja och sporra människor att själva utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor.

Vad gör habiliteringen för barn?

Det är ett ställe som hjälper barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Habiliteringen kan hjälpa dig och din familj om du till exempel har autism, intellektuell funktionsnedsättning (IF), rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi kan också träffa andra som är viktiga för dig, till exempel lärare i skolan.

Share this post