Rekommendationer

Vad innebar specialist?

Vad innebär specialist?

Expert är någon som är särskilt kunnig inom något område. Ett annat ord för samma sak är specialist, och även fackman syftar på samma sak. Två andra synonymer är ’sakkunnig person’ och ’kännare’ (jämför även konnässör). Ordet expert finns noterat i svensk skrift sedan 1875.

Vad innebär det att vara överläkare?

Överläkare är en tjänstetitel som förr brukade ges till de kliniskt mest erfarna och kunniga läkarna, en tjänst som också innebar ett ledningsansvar. Överläkaren var en kunskapsbank som optimerade den kliniska verksamheten och ett nödvändigt stöd för mindre erfarna läkare.

Vilken specialitet ska jag välja?

För att orka med jobbet gäller det att välja rätt specialitet. I valet tycker hon att man ska följa hjärtat och sin fallenhet men också vara medveten om att valet av specialitet också innebär ett val av livsstil.

Vad gör en Neuroradiolog?

Neuroradiologi är en medicinsk grenspecialitet som omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter inom radiologisk diagnostik av sjukdomar, skador och missbildningar inom centrala nervsystemet samt huvudet och ryggen.

Vilka olika specialistläkare finns det?

Några exempel på specialiseringar är: Patolog, barnneurolog, embryolog, narkosläkare, kardiolog, radiolog, reumatolog, dermatolog, onkolog, gynekolog, förlossningsläkare, neonatalläkare, epidemiolog, psykiatriker, smärtläkare, rättsläkare och immunolog.

Hur blir man specialist?

För att bli specialist läkare måste du först utbilda dig till läkare på universitet/högskola, den utbildningen är 5,5 år lång. Efter läkarutbildningen måste man genomföra och bli godkänd på Allmäntjänstgöringen, AT, som ligger mellan 18-21 månader. Efter AT gör man ett prov och det ger en läkarlegitimation.

Vad är skillnaden mellan läkare och överläkare?

Överläkare är en tjänstetitel för en tjänst som innebär ett ledningsansvar. Efter läkarprogrammet kan man endast jobba som underläkare. Underläkare innebär att du tjänstgör som läkare, men att du ännu inte avslutat din specialistutbildning (ST-tjänst).

Vad finns det för specialistläkare?

Hur lång tid tar det att bli allmänläkare?

Därefter följer AT för att erhålla läkarlegitimation. AT omfattar normalt tjänstgöring under 18–21 månader. Efter AT kan du ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen. För att bli specialistläkare behöver du därefter genomgå ST under minst fem år.

Share this post