Rekommendationer

Vad kostar en B1 service?

Vad kostar en B1 service?

Efter ytterligare ett år påkallar bilen ny service och då av typ ”B1” som betyder stor service. Den totala körsträckan är nu uppe i bara 12 647 km istället för de 50 000 km som serviceintervallen baseras på. Kostnaden för stor service är lite över 6 000 kr, eller 9,34 kr/mil.

Vad är B service?

I både en A-och B-service ingår att man byter olja och oljefilter, medan däck, bromsar och alla vätskor, såsom kylarvätska kontrolleras. I både en A- och B-service används förbrukningsmaterial som olja och filter osv.

Vad kostar en B service?

Vår senaste service vid 8 400 mil kostade – hör och häpna – 8 621 kronor! Annons: Service B med plus paket är Mercedes benämning på denna storservice. Här ingår också ett så kallat säkerhetspaket, där bland annat underredet kontrolleras för att syna av eventuella skador och läckage.

Vad är service B på Mercedes?

Service B med plus paket är Mercedes benämning på denna storservice. Här ingår också ett så kallat säkerhetspaket, där bland annat underredet kontrolleras för att syna av eventuella skador och läckage. För vår del gällde det också kontroll av släpvagnskopplingen.

Vad kostar en stor Bilservice?

Auktoriserade bilverkstäder kan konsten att ta betalt. Att serva en nästan ny bil som precis har rullat från fabriken kostar runt 3 000 kronor. Senare i billivet landar servicen lätt på det dubbla. Det behöver inte vara så dyrt.

Vad är b1 service på Mercedes?

Mercedes har två typer service: A och B. Vilken service som din Mercedes-Benz behöver beror på hur långt din bil har gått samt hur gammal den är och när den sist servades. I både en A-och B-service ingår att man byter olja och oljefilter, medan däck, bromsar och alla vätskor, såsom kylarvätska kontrolleras.

Vad gör man på en stor service?

Servicen kontrollerar oljenivån, fyller på vid behov eller byter ut den. Oljefiltret kontrolleras och byts ut om nödvändigt. Spolarvätska, kylarvätska och styrservoolja kontrollers även och fylls på.

Share this post