Rekommendationer

Vad kravs for att bli inlagd atstorning?

Vad krävs för att bli inlagd ätstörning?

Om din ätstörning har gått så pass långt att den utgör en risk för din hälsa så kan du bli inlagd på sjukhus. Det kan vara nödvändigt om du är underviktig eller om du gått ner mycket i vikt under en kort period.

Vad krävs för att bli inlagd för anorexi?

Dagvårdsbehandlingen kan se olika ut beroende på dina symtom, ålder och din motivation. Om din ätstörning har gått så pass långt att den utgör en risk för din hälsa så kan du bli inlagd på sjukhus. Det kan vara nödvändigt om du är underviktig eller om du gått ner mycket i vikt under en kort period.

Får man ta med sig mat till sjukhuset?

Du kan också få hjälp med att få maten uppskuren, bli matad eller något annat. Om du inte vill äta din mat i sängen kan du be om att få den serverad i dagrummet.

Kan man nekas vård?

Patienten har alltid möjlighet att avstå från erbjuden vård. Diagnostik och behandling får bara ske med patientens samtycke. Vissa undantag kan gälla för patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen.

Hur blir man inlagd?

Ibland kan det bli nödvändigt att vårdas mot sin vilja, så kallad tvångsvård. Det kan till exempel vara om man själv inte inser att man behöver vård och om det finns risk för att man själv eller någon annan kommer till skada.

Får man mat på akuten?

Akutmottagningen strävar alltid efter att snabbt ta hand om de som söker vård. Eftersom de sjukaste går först så kan det innebära väntetid för vissa. Därför erbjuder vi patienter och anhöriga som får vänta längre smörgås och dryck. Därtill finns också automater i väntrummet med smått och gott att köpa.

Vad finns i sjukhus?

Ett sjukhus är en inrättning för i första hand sluten vård, det vill säga vård av inneliggande patienter, samt specialiserad öppenvård. Sjukhusen ansvarar således för patienter med sjukdomar eller skador som inte kan utredas eller behandlas inom primärvården.

Share this post