Rekommendationer

Vad laser man forsta aret pa lakarprogrammet?

Vad läser man första året på läkarprogrammet?

Inledande kurser fokuserar introduktion till läkarrollen samt den friska kroppens uppbyggnad och funktion för att sedan alltmer fokusera på den sjuka människan och det kommande arbetet som läkare. Flera ämnen ingår i en och samma kurs med en integration mellan basvetenskaper och klinisk medicin.

Vad läser man i läkarprogrammet?

Programmet är indelat i följande sju teman som genomförs i en bestämd ordning och har en tydlig progression: 1) Den friska människan, 2) Den sjuka människan, 3) Klinisk medicin, 4) Klinisk medicin – inriktning kirurgi, 5) Klinisk medicin – inriktning neuro, sinnen och psyke, 6) Klinisk medicin – inriktning reproduktion …

Hur många läkarstudenter?

Förra året fanns 8 011 studenter med studiemedel vid landets läkarutbildningar, vilket är 200 fler än år 2016. Det innebär även att antalet läkarstudenter i sin helhet år 2017 – 10 782 stycken – tar ett blygsamt skutt uppåt igen efter att ha backat år 2016.

Vad läser man för kurser på läkarlinjen?

Läkarprogrammet är uppbyggt av sammanlagt 13 kurser omfattande totalt 360 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet medicin. Programmet omfattar tre år på grundnivå samt tre år på avancerad nivå. De kurser som programmet omfattar läses i den ordning som framgår under föregående rubrik.

Hur många läkare utbildas i Sverige varje år?

Vad jobbar läkare med? Det finns idag cirka 44 000 legitimerade och yrkesverksamma läkare i Sverige. Varje år utexamineras cirka 1 500 framtida läkare från de sju universiteten i Sverige som bedriver läkarutbildning. Dessutom läser ett stort antal svenska studenter till läkare utomlands.

När börjar läkarprogrammet?

Nytt läkarprogram med start höstterminen 2021 Om du vill specialisera dig så behöver du efter avklarad utbildning göra minst ett års bastjänstgöring (BT). Det 5,5-åriga läkarprogrammet startade sista gången vårterminen 2021. Efter avklarade studier i detta program får du läkarexamen.

Share this post