Rekommendationer

Vad menas med rorlig sjalvrisk?

Vad menas med rörlig självrisk?

Vad är rörlig självrisk? Rörlig självrisk betalar du vid varje besök på det belopp som är kvar efter den fasta självrisken är betald.

Hur fungerar självrisk hund?

En självriskperiod innebär att du betalar den fasta självrisken endast en gång per självriskperiod, oavsett antal veterinärbesök och vilken skada/diagnos besöken gäller. Om du har fast och rörlig självrisk betalar du 15 % på den summa som är kvar efter att den fasta delen i självrisken är betald.

Vad är skadebelopp?

Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning du kan få för alla dina saker vid en skada. I försäkringsvillkoren står det ofta att du kan få ersättning med ”motsvarande” eller ”likvärdig” egendom vid en skada. Det ska inte tolkas som att du får tillbaka vad du köpte produkten för.

Vad är en skadehändelse?

Därtill är skadehändelse troligtvis ett bredare begrepp än skada/förlust, eller för den delen än ersättningskrav5 . Det förekommer uppfattningar om att med skadehändelse avses den tidpunkt när skada faktiskt uppstår till skillnad från den tidpunkt när den orsakas.

Vad är en Ansvarsskada?

Om en person orsakar en annan person skada genom vårdslöshet kan den som orsakat skadan bli skadeståndsskyldig. I försäkringsvärlden kallas detta för ansvarsskador. Blir du skadeståndsskyldig är det ditt försäkringsbolag som kommer att utreda och eventuellt ersätta skadeståndet.

Hur fungerar fast och rörlig självrisk?

Ett exempel: Om ditt djur måste besöka veterinären för en skada som kostar 10,000 kr. Din försäkring har en fast självrisk på 1,500 kr och en rörlig på 15%. Du ska då betala 1,500 kr av de 10,000 kr och sedan 15% av 8,500 kr, totalt 2775 kr. Din rörliga självrisk betalar du sedan vid varje återbesök.

Vad innebär självrisk Agria?

Självrisk är den del av kostnaden du själv står för. Självrisken består av en fast del och en rörlig del.

Share this post