Rekommendationer

Vad ska man vara observant gallande munhalsa hos aldre?

Vad ska man vara observant gällande munhälsa hos äldre?

En noggrann munhygien minskar risken för karies. Munhygien bör utföras efter frukost och innan sänggående på kvällen. Många gånger blir resultatet bättre när en elektrisk tandborste används. En vanlig tandborste ska vara mjuk och bytas ofta.

Vad leder dålig munhälsa till?

Det beror på att tandlossning kan öka risken för åderförkalkning, som i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Det beror på att bakterierna påverkar nivåerna av blodfetter. I det plack som bildas mellan tänder och tandkött kan trombocyter och leukocyter nå in i blodkärlen.

Vad kan en försämrad munhälsa leda till?

En försämrad munhälsa kan leda till minskad aptit och näringsupptag vilket fördröjer läkningen av slemhinnor och sår i munnen. Det kan lätt bli en ond cirkel med tilltagande obehag i samband med munvård på grund av skador och sår och därmed en alltmer försämrad munhälsa.

Vad är god munhälsa?

Att ha en god munhälsa är viktigt för livskvalitet och självkänsla. Det handlar om att ha god tuggförmåga för att effektivt kunna tillgodogöra sig kosten. Tänder har också stor betydelse för att kunna tala och därmed kommunicera och utgör även en viktig del av utseendet.

Är det vanligt att få hål i tänderna?

Karies, hål i tänderna, är den vanligaste sjukdomen som drabbar tänderna. Varje gång du äter eller dricker producerar bakterier i munnen med hjälp av socker syror som attackerar tändernas emalj. När emaljen demineraliseras och försvagas får du hål i tanden.

Får alla hål i tänderna?

Karies kan drabba alla men samtidigt är vissa mer utsatta för angrepp än andra. Risken för att få hål i tänder varierar nämligen beroende på hur mycket av de skadliga bakterierna du har i munnen och hur god din salivproduktion är. Risken att drabbas blir också högre i takt med att du blir äldre.

Share this post