Rekommendationer

Vad star OFR for?

Vad står OFR för?

OFR | Offentliganställdas Förhandlingsråd. Vi är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar 14 fackförbund inom offentlig sektor.

Vilka förbund ingår i OFR?

Förbundsområdena samarbetar genom samverkansorganet OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Reservofficerarna.

Vilket fackförbund tillhör biomedicinsk analytiker?

Snittlön biomedicinsk analytiker Unionen är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande.

Vilka är med i Saco?

Medlemsförbunden i SACO är: Akavia, Akademikerförbundet SSR, DIK, Lärarnas Riksförbund, Läkarförbundet, Naturvetarna, Psykologförbundet, Tandläkarförbundet, Skolledarförbundet, Veterinärförbunden, Sveriges Farmaceupter, Sjöbefälsföreningen, Officersförbundet, Reservofficersförbundet, Sveriges Ingenjörer, Sveriges …

Hur många är med i Saco?

Sacoförbunden samlar närmare en miljon akademiker. Under 2021 ökade antalet yrkesverksamma medlemmar med närmare 5 000 och uppgick till närmare 559 000 per den sista december 2021.

Är St med i Saco?

Organiserar anställda inom statliga myndigheter, statliga bolag, universitet och högskolor samt statliga stiftelser. ST är ett av 14 medlemsförbund inom TCO. Organisationen har ca 90 000 medlemmar.

Vem får vara med i Saco?

Inom Saco finns den statliga sektionen, Saco-S. Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker som driver frågor på central nivå med Arbetsgivarverket som motpart. Saco-S består av 19 Sacoförbund. Tillsammans företräder Saco-S närmare 90 000 akademiker.

Vad ingår i Saco?

Saco är den fackliga organisationen för Sveriges akademiker. På central nivå handlar arbetet i första hand om att driva akademikernas intressen i samhällspolitiska frågor. Sacoförbunden driver fackliga frågor om lön och andra anställningsvillkor samt sina medlemmars yrkes- och utbildningsfrågor.

Vad kostar det att vara med i Saco?

Medlemskap i A-kassa är frivilligt. Avgiften till arbetslöshetskassan (AEA) är 130kr i månaden, en av marknadens lägsta. AEA erbjuder Saco-medlemmar en möjlighet att försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. Rätten till ersättning grundas på lagen om arbetslöshetsförsäkring, ALF.

Vilka fackförbund är med i Saco?

Akademikerförbundet SSR. Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete.

 • Akavia.
 • DIK.
 • Fysioterapeuterna.
 • Kyrkans Akademikerförbund.
 • Lärarförbundet.
 • Lärarnas Riksförbund.
 • Naturvetarna.
 • Vad är Saco förbundet?

  Vad är Saco mässan?

  Saco Studentmässa är Sveriges största mötesplats för val av eftergymnasial utbildning. Vanliga år anordnar vi en mässa i Malmö och en i Stockholm, med besökare från södra Sverige och Mellansverige.

  Share this post