Rekommendationer

Vad tjanar anestesisjukskoterska?

Vad tjänar anestesisjuksköterska?

För en Anestesisjuksköterska är den genomsnittliga månadslönen 42 300 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 42 000 kr och inom den privata sektorn 44 800 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 1 800 kr (4,44%) från 2019 till 2020.

Vilken typ av sjuksköterska tjänar mest?

Barnmorskor är den specialisering som ger högst lön följt av specialistsjuksköterskor och till sist röntgensjuksköterskor som tjänar ungefär lika mycket som legitimerade sjuksköterskor. Medellönen för barnmorskor ligger på 38 240 kr, på 37 420 kr för specialistsjuksköterskor och på 33 450 kr för röntgensjuksköterskor.

Vad gör en anestesisjuksköterska?

Narkossjuksköterska är en specialistsjuksköterska som mestadels arbetar på operationsavdelning med att självständigt söva patienter, ge olika form av bedövning, assistera narkosläkare vid tex ryggbedövning eller olika form av nervblockader, övervaka och ge avancerad vård under pågående operation.

Vad är en specialistsjuksköterska?

Master- och magisterutbildningar för sjuksköterskor Som avancerad specialistsjuksköterska är du expert inom kirurgisk omvårdnad, ger stöd till kollegor, patienter och närstående samt har kompetens och beredskap för uppdrag som lärare, forskare, ledare och organisationsutvecklare.

Hur mycket tjänar en sjuksköterska i USA?

I Europa ligger de pni-justerade ingångslönerna på 28288 dollar om året. I Kanada får enligt undersökningen en nybliven sjuksköterska 44373 dollar, i usa en offentliganställd 39276 och en privatanställd (vilket de flesta är i USA) 54 986 dollar. Svenska sjuksköterskor får 24 483 dollar.

Vad tjänar olika sjuksköterskor?

Förenklat sett var medellönen för grundutbildade sjuksköterskor år 2020, 32 850 kronor i månaden, inklusive fasta lönetillägg. För specialistsjuksköterskor var medellönen mellan 36 200 kr och 39 600 kr i månaden innan skatt, även detta innefattar grundlön och fasta lönetillägg.

Vilket jobb tjänar man mest på?

Chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen på circa 120.400 kr per månad. Yrken med den lägsta medellönen är marknadsundersökare och intervjuare, med snittlönen på ca 19.400 kr/månad.

Hur lång tid tar det att bli anestesisjuksköterska?

Efter ett års heltidsstudier har du en yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård och Medicine magisterexamen. Av utbildningens 60 högskolepoäng (hp), utgör 49,5 hp kurser inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Resterande 10,5 hp utgörs av kurser inom medicin.

Vad gör en anestesi?

Narkos, generell anestesi, innebär att försätta patienten i så djup sömn att vederbörande inte förmår känna någonting av vad som försiggår. Lokalbedövningsmedel, som blockerar alla smärtimpulser. En väl fungerande bedövning medger att patienten kan, om denne så önskar, vara helt vaken.

Vad får en specialistsjuksköterska göra?

Det är sjuksköterskan som leder och planerar omvårdnadsarbetet, sköter medicinering, provtagning, sårvård, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd.

Hur lång tid tar det att bli specialistsjuksköterska?

Du kan välja att jobba inom äldrevård eller inom primärvården, och du kan också läsa vidare för att bli specialistsjuksköterska. Hur lång är utbildningen? Grundutbildningen för sjuksköterskor är tre års heltidsstudier på universitetsnivå, du läser programmet inom hälsovetenskaper, med huvudområde omvårdnadsvetenskap.

Share this post