Rekommendationer

Varfor far man ett rekommenderat brev?

Varför får man ett rekommenderat brev?

Ett rekommenderat brev är ett säkert sätt att leverera en försändelse till mottagaren. I tjänsten ingår en bekräftelse på att försändelsen har postats, försändelseuppföljning samt utlämning på Postis serviceställe. Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål.

Vad är ett Rek att hämta?

Rekommenderad försändelse (förkortat rek.) är en i de flesta länder förekommande tilläggstjänst till förstaklassbrev. Om brevet skickas som rekommenderat, ansvarar postoperatören för innehållet upp till ett visst belopp. Avsändaren får ett inlämningskvitto och försändelsen kvitteras av mottagaren.

Kan man hämta ut rek med BankID?

Än så länge kan man inte identifiera sig med BankID för att hämta ut rek (rekommenderat brev). Där krävs det alltid en signatur på en avi, som vi sedan skickar in till PostNord.

Hur skickar man rekommenderat brev?

Ska du skicka viktiga dokument eller värdefulla varor inom Sverige? Då kan du skicka det rekommenderat – Rek inrikes. Försändelsen lämnas bara ut till mottagaren mot en kvittens och uppvisande av legitimation. På så vis vet du att försändelsen alltid når den du vill.

Hur skickar man ett brev utomlands?

Skicka utrikes brev Märks med Prioritaire-etikett eller med ordet ”Prioritaire” till vänster om frimärket. Du postar brevet i en av våra brevlådor eller lämnar in det hos ett postombud. En unik försändelse ID-nummer och korresponderade streckkod ska bifogas på brevet när brevet innehåller varor och skickas utanför EU.

Vad är Värdepost?

Värdepost betyder i stort sett samma sak som rek.

Vad händer om man inte löser ut ett rekommenderat brev?

Om du inte hinner få ut din legitimation innan 14 dagar passerat sedan det rekommenderade brevet kom in till ombudet så kommer det skickas tillbaka till din bank.

Vad kostar att skicka ett rekommenderat brev?

Rek

Max vikt i gram Pris för frimärkt* Pris i Skicka Direkt**
51–100 115,00 90,00
101–250 141,00 116,00
251–500 167,00 142,00
501–1 000 180,00 155,00

När skickas rekommenderat brev?

Hur lång tid tar det att skicka brev till Tyskland?

Vanligtvis tar brev från Sverige till Tyskland 2-4 dagar att komma fram. Brevet får vara högst 60 cm långt. Summan av längd, bredd och höjd får inte överstiga 90 cm.

Hur skriver man adress på brev till utlandet?

Adressen bör placeras i nedre högra delen av kuvertet. Du behöver inte skriva land i adressen när du skickar inom Sverige. För utrikesbrev behöver du skriva land på svenska eller engelska längst ner i adressen under postnummer och ort. Det är även bra att skriva avsändare på baksidan av brevet.

Ett rekommenderat brev är ett säkert sätt att leverera en försändelse till mottagaren. I tjänsten ingår en bekräftelse på att försändelsen har postats, försändelseuppföljning samt utlämning på Postis serviceställe.

Share this post