Rekommendationer

Varfor far vissa ALS?

Varför får vissa ALS?

Hos de flesta med ALS är orsaken okänd. Det finns teorier om att en eller flera genförändringar (mutationer) kan ge upphov till sjukdomen, men om en person insjuknar eller inte beror på vilken genuppsättning personen har, i kombination med eventuella riskfaktorer i omgivningen.

Kan djur få ALS?

Hundar kan också få Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS) eller Lou Gehring’s disease och nu har forskare vid Uppsala universitet identifierat en mutation i en gen, SOD1, som ger upphov till dessa symptom hos flera hundraser, och det är samma gen som orsakar ALS hos människor.

Kan man bli frisk från ALS?

Det går inte att bli återställd från ALS, men det finns läkemedel som lindrar några av symtomen. ALS är en allvarlig men ovanlig sjukdom. Varje år får drygt 200 personer i Sverige sjukdomen och de flesta är mellan 50 och 70 år.

När kommer botemedel mot ALS?

Vård och behandling vid ALS. Det finns ingen botande behandling av ALS. Behandlingens mål är istället att bromsa sjukdomsförloppet och lindra de negativa effekterna av sjukdomen.

Har ALS ökat?

200 får ALS i Sverige årligen Vanliga symtom är en smygande muskelsvaghet som sprider sig till olika delar av kroppen och till slut leder till förlamning. Musklerna förtvinar. Drygt 200 personer insjuknar i sjukdomen i Sverige varje år och de flesta är mellan 45-75 år.

Vad hände med Steve Hawkins?

Den brittiske fysikern Stephen Hawking är död. Han blev 76 år och somnade in i sitt hem i Cambridge i Storbritannien tidigt under onsdagsmorgonen. Barnen Lucy, Robert och Tim säger i ett uttalande: ”Vi är djupt ledsna över att vår älskade far gått bort.

Orsaken bakom ALS är okänd. Det finns en mängd olika hypoteser. En hypotes är att man har för mycket av signalämnet glutamat i hjärnan och att det skadar nervcellerna. Den medicin som finns fungerar så att den hämmar glutamatfrisättningen och gör att cellen lever längre.

Share this post