Rekommendationer

Varfor inkomstdeklaration 2?

Varför inkomstdeklaration 2?

Alla aktiebolag måste årligen lämna in sin deklaration (inkomstdeklaration 2) till Skatteverket, oavsett om det har varit någon verksamhet i bolaget eller inte. Man kan välja att antingen lämna in den ifyllda pappersblanketten till Skatteverket eller lämna in deklarationen elektroniskt.

När öppnar inkomstdeklaration 2?

E-tjänsten Inkomstdeklaration 2 är öppen för aktiebolag och ekonomiska föreningar med räkenskapsår som slutar mellan den 1 maj och 31 december 2021. För bolag med räkenskapsår som slutar mellan den 1 januari och 30 juni 2022 öppnar e-tjänsten den 5 september 2022.

Vad är inkomstdeklaration 4?

Handelsbolag och kommanditbolag ska deklarera på Inkomstdeklaration 4 om bolaget har underlag för skatt eller avgift att redovisa. Om bolaget inte har underlag för skatt eller avgift att redovisa, lämnar du bara lämna särskild uppgift. Det är räkenskapsåret som styr när bolagets deklaration ska lämnas.

När ska man lämna inkomstdeklaration?

Driver du enskild näringsverksamhet är sista dag för att lämna Inkomstdeklaration 1 och bilaga NE den 2 maj 2022. Driver du ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, förening eller en stiftelse är det företagets bokslutsdatum som påverkar vilken dag du senast ska lämna inkomstdeklarationen.

Vem ska skriver under inkomstdeklaration 2?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande som innebär att en verkställande direktör, VD, för ett aktiebolag är behörig att underteckna företagets inkomstdeklaration, samt att utse deklarationsombud. Redan tidigare har VD varit behörig att underteckna skattedeklaration.

När ska inkomstdeklaration 2 vara inlämnad 2021?

Inkomstdeklaration 2 ska vara inlämnad senast 1 juli 2022 om du lämnar in deklarationen på papper. Om du deklarerar digitalt måste den vara inlämnad till Skatteverket senast 1 augusti 2022.

Share this post