Rekommendationer

Varfor syns inte alla pa Teams?

Varför syns inte alla på Teams?

Du vill att alla externa personer (alla utanför din organisation, förutom gäster) ska vänta i lobbyn så att du kan godkänna dem en och en. Personer i din Teams organisation, externa deltagare från betrodda organisationer och gäster kan ansluta direkt till dina möten.

Hur många kan man bjuda in till Teams möte?

Under ett möte Obs!: Upp till 1 000 inbjudna kan ansluta till ett möte Teams interagera med chatt, ljud och video. Inbjudna deltagare kan också ansluta till ett möte som redan har 1 000 deltagare (upp till 10 000) som endast visa-deltagare.

Vem kan presentera i Teams?

Vem kan presentera? Alla som har tillgång till möteslänken ansluter till mötet som presentatör. Personer i organisationen. Endast personer i din organisation kommer att vara presentatörer.

Hur gör man för att se alla deltagare i Teams?

När man är med som deltagare på ett möte kan man se alla deltagare ”på rad” längst ner på skärmen samt den delade bilden i en större rutan ovanför.

Hur ser jag alla deltagare i Teams?

Stort galleri Det här alternativet är tillgängligt när minst 10 personer har aktiverat sina kameror. Obs!: Om det inte finns någon som delar video kommer stort Galleri inte att vara markerat på menyn. När fler än 49 deltagare ansluter till ett Teams kan se alla i ett galleri med sidor.

Hur blir man presentatör i Teams?

Högerklicka på en eller flera deltagare i deltagarlistan och klicka sedan på Gör till presentatör eller Gör till deltagare efter önskemål. Klicka på Personalternativ-menyn och klicka sedan på Gör alla till deltagare. Tips: Välj det här alternativet när det är för många presentatörer så att det stör mötet.

Hur presentera i Teams?

I Microsoft Teams kan du visa skrivbordet, en särskild app, en whiteboard eller en presentation när du sitter i möte.

  1. Välj Dela innehåll. och välj om du vill dela ditt datorljud.
  2. Välj vad du vill dela:
  3. När du har valt vad du vill visa omges det du delar av en röd kantlinje.
  4. Välj Sluta dela om du vill sluta dela skärmen.

Share this post