Rekommendationer

Vem ager Humana Omsorg?

Vem äger Humana Omsorg?

Aktieägare

Namn Innehav %
1 IMPILO CARE AB 22,0 %
2 UBS AG LONDON BRANCH, W8IMY 11,3 %
3 HUMANA AB 10,0 %
4 ALCUR SELECT 7,5 %

Vad hette humana innan?

Humana ägs av Argan capital och där ingår de tidigare bolagen Assistansia, Din assistans, My Life, Amanda, Ekonomibyrån och Blåvingen. Humana har 1800 kunder, vilket är ca 9,2 % av alla assistansanvändare.

Hur länge har humana funnits?

2001: Humana grundas. Bolaget heter då Assistansia och affärsidén är att tillhandahålla högkvalitativa tjänster inom personlig assistans. Humana växer snabbt och blir ett av de första stora privata assistansbolagen.

Vad gör humana?

Humana är ett nordiskt omsorgsföretag med tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg samt bostäder med särskild service.

Hur många anställda har humana?

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor.

Hur många kunder har humana?

Vi är 16 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som varje dag strävar efter att ge bättre livskvalitet åt våra 9 000 kunder och klienter.

När infördes personlig assistent?

Personlig assistans infördes i Sverige 1 januari 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)(där personlig assistans är en av nio LSS-insatser) och 51 kap. Assistansersättning i Socialförsäkringsbalken.

När kom personlig assistans?

Det är trettio år sedan det första pilotprojektet med personlig assistans startade i Sverige. 1 januari 1987 startade STIL ett pilotprojekt med ett kooperativ med ett tjugotal medlemmar. Det kom att bli modell för assistansersättningen som infördes 1994.

Vad gör man på ett HVB-hem?

HVB ansvarar för den dagliga omsorgen av placerade barn och unga. Det innebär såväl stöd och uppmuntran som att sätta gränser och hålla uppsikt. Vi har tagit fram ett kunskapsstöd som vägleder HVB i dessa frågor, både utifrån forskningsbaserad kunskap och juridik.

Vad tjänar man på Humana?

Antal: År 2020 fanns det enligt uppgifter från SCB 78 800 anställda i kategorin personliga assistenter….

År Privatanställda genomsnittlig månadslön Kommunalt anställda genomsnittlig månadslön
2019 24 000 24 200
2018 23 500 23 700
2017 23 200 23 100
2016 22 700 22 600

Har Humana kollektivavtal?

På Humana omfattas du som personlig assistent av Vårdföretagarnas och Kommunals kollektivavtal. Avtalet reglerar sådant som tjänstepension, arbetstid, semester, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom, försäkringar och medbestämmande.

Vad har man för lön som personlig assistent?

1 november 2020 höjs lägsta lön med 1,8 % från 115,75 kronor till 117,83 kronor per timme. 1 november 2021 höjs lägsta lön med 1,8 % från 117,83 kronor till 119,95 kronor per timme. 1 november 2022 höjs lägsta lön med 1,8 % från 119,95 kronor till 122,11 kronor per timme.

Vad tjänar man på LSS boende?

För en Boendestödjare är den genomsnittliga månadslönen 29 100 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 29 200 kr och inom den privata sektorn 28 700 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas.

Share this post