Rekommendationer

Vem ansvarar for att missforhallande pa arbetsplatsen?

Vem ansvarar för att missförhållande på arbetsplatsen?

Arbetsmiljöverkets svarstjänst tar också emot tips om missförhållanden på arbetsplatser och arbetstagares anmälan. Om du vill lämna ett tips om missförhållanden på en arbetsplats eller göra en arbetstagares anmälan kan du också göra det via ett formulär.

Vad är en Arbetsplatsanmälan?

a ARBETSPLATSANMÄLAN Det åligger arbetsgivaren att skriftligen anmäla ny arbetsplats. Företag som är medlem i Sveriges Byggindustrier insänder anmälan till Sveriges Byggindustriers lokalkontor, varifrån anmälan vidarebefordras till Byggnads avdelning.

Vad har arbetstagaren för ansvar i arbetsmiljöarbetet?

Arbetstagaren har inget formellt ansvar, men deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts. Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö.

Hur kontrollerar myndigheterna arbetsmiljön på en arbetsplats?

Varje arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljön är trygg och säker. Arbetsmiljöverkets uppgift är att kontrollera att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns på arbetsmiljöområdet. Kontrollen sker oftast genom en inspektion på arbetsplatsen.

Vad har arbetstagaren för skyldigheter?

Som arbetstagare är det viktigt att minnas att du har både rättigheter och skyldigheter. Den viktigaste skyldigheten för arbetstagare är att utföra arbetet omsorgsfullt, medan arbetsgivarens viktigaste skyldighet är att betala lön för det utförda arbetet.

Hur anmäler jag min arbetsgivare?

Om du tipsar Arbetsmiljöverket om missförhållanden på jobbet kan en nitisk chef genom offentlighetsprincipen hitta vem som slagit larm. Vill du vara säker på att förbli anonym bör du därför använda det som kallas en arbetstagares anmälan.

Vem gör Arbetsplatsanmälan?

Arbetsgivare anslutna till kollektivavtal ska senast i samband med byggstart skriftligen anmäla nya arbetsplatser.

Share this post