Rekommendationer

Vem far hjalp med elrakningen?

Vem får hjälp med elräkningen?

Elpriskompensationen gäller elkunder och är aktuell för månaderna december, januari och februari. Stödet baseras på hur stor elförbrukning ett hushåll har varje månad, där den högsta ersättningsnivån är hushåll som använder över 2 000 kWh per månad. Som mest kan du som elkund få ett stöd på max 2 000 kronor per månad.

Hur fungerar Elstödet?

Elstödet fungerar på så sätt att det lutar sig mot en förbrukningstrappa där den som förbrukar över 2000 kWh kan få det maximalt högsta stödet. Det innebär däremot inte att du som förbrukat el under den gränsen kommer bli utan ersättning.

Vem får ersättning för elräkningen?

Regeringen aviserade den 12 januari ett förslag på en kompensation för de hushåll som har höga elräkningar med anledning av den rådande situationen på elmarknaden i Sverige och i Europa. Kompensationen avser tre månader: december 2021 till och med februari 2022.

Hur betalas Elstödet ut?

Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning. Om man har en elförbrukning över 2000 kWh per månad slår man i taket för stödet. Ersättning betalas ut för förbrukning under december 2021, januari 2022 och februari 2022.

Hur räknas Elstödet ut?

Så mycket får hushållen Stödet betalas ut utifrån en trappa som avser förbrukning per månad, för perioden december-februari. Så här mycket kan du maximalt få: 700-899 kWh: 300 kronor. 900-999 kWh: 600 kronor.

https://www.youtube.com/watch?v=8v636ZIGyms

Vilket elnätsbolag har jag?

På ditt elavtal står både vilken elleverantör som du köper el av och vilket bolag som är elnätsägaren som du har (om du har samma) annars får du två separata fakturor. Logga in på din internetbank och kolla kontoutdragen där står vilket elbolag du har.

När kommer Elpriskompensationen?

Vilka omfattas av elpriskompensationen? Alla svenska hushåll som har haft en förbrukning från 700 kWh per månad under december 2021, januari 2022 och februari 2022, kommer att få del av den kompensation som betalas ut från och med april.

Share this post