Rekommendationer

Vem har fortur i en korsning?

Vem har förtur i en korsning?

Högerregeln gäller i korsningar där inga andra väjningsregler styr. Den innebär att fordonet som kommer från höger från dig har rätt att köra först.

Vem får göra vad i kommande korsning?

I vägkorsningar där trafiksignaler eller vägmärken saknas gäller högerregeln. D.v.s. att du är skyldig att lämna företräde åt fordon som närmar sig från höger. I sådana T-korsningar där väjningsplikten gäller är det vanligt att de från vänster kommande inte visar att de har skyldighet att lämna företräde – högerregeln.

När gäller väjningsplikt?

Man har väjningsplikt också då man från vägrenen eller en sådan cykelbana som är en del av vägen ska in på eller korsa en körbana. Cyklister och mopedförare (moped klass II), som från cykelbana eller vägren ska köra in på eller korsa körbana, har väjningsplikt mot alla fordon på körbanan.

Hur får du köra i denna korsning?

Högerregeln

  • Lämna företräde åt trafik som kommer från höger.
  • Gäller där det inte finns andra väjningsregler.
  • Skylten Varning för vägkorsning sätts ibland upp för att förtydliga att högerregeln ska tillämpas.
  • Högerregeln gäller inte bara i korsningar, utan överallt där fordon korsar varandras körriktning.

Vem har företräde i en fyrvägskorsning?

I korsningar utan anvisningar gäller högerregeln. Högerregeln innebär att du ska lämna företräde åt trafik från höger. Högerregeln skall tillämpas i korsningar utan anvisningar men gäller även inom en parkeringsplats. Varningsskylten ovan sitter före korsningar där högerregeln gäller.

Vad är Svängregeln?

Svängningsregeln innebär att du ska lämna företräde till mötande trafik när du ska svänga och korsa deras väg. Ett exempel är när du ska svänga vänster i en korsning och måste stanna för mötande fordon.

Vad är Bussregeln?

Bussregeln reglerar vem som är skyldig att lämna företräde i trafiken vid olika hastigheter. Vid hastigheter om 50 km/h och lägre är du skyldig att lämna bussen företräde om den blinkar ut. Vid hastigheter över 50 km/h är bussen skyldig att lämna dig företräde.

Hur ska man svänga i korsningar?

Vanliga körkortsfrågor

  1. Släpp gasen i god tid innan korsningen.
  2. Trampa ner kopplingen och växla ner vid 1 200-1 300 varv per minut.
  3. Släpp sakta upp kopplingen så du motorbromsar fram mot korsningen.
  4. Upprepa nedväxlingen om det behövs, men undvik att gå ner till ettans växel.
  5. Hjälp till med färdbromsen endast vid behov.

Vad menas med Svängningsregeln?

Vilken märke varnar för en farlig korsning?

A 29 Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt. Märket varnar för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt.

Share this post