Rekommendationer

Vem kan ansoka om bostadsbidrag?

Vem kan ansöka om bostadsbidrag?

Du som är under 29 år och har låga inkomster kan ha rätt till bostadsbidrag. Det gäller oavsett om du arbetar eller studerar. Du kan få bostadsbidrag även om du hyr i andra hand eller äger din bostad. Hur stort bidrag du kan få beror på dina inkomster och kostnader.

Hur behandlas bostadsbidraget?

Bostadsbidraget, precis som de flesta andra bidrag och ersättningar som går att gå i Sverige, behandlas av den statliga myndigheten Försäkringskassan. En av myndighetens huvuduppgifter är att se till att familjer och barn i hela Sverige har en god ekonomisk trygghet. Bostadsbidraget är en del av det så kallade trygghetsuppdraget.

Vad kan man göra för att få bostadsbidrag?

Som inneboende har man inte rätt till bostadsbidrag, utan man måste stå på kontraktet. Vad du kan göra är att prata med din hyresvärd och se hur hen känner för att skriva över kontraktet på er, eller någon av er, som är inneboende. Står man på kontraktet har man således rätt till bostadsbidrag.

Kan du få bostadsbidrag om du inte har några barn?

Om du är under 29 och inte har några barn kan du max få 1 300 kronor i bostadsbidrag per månad. Du kan få bidraget om du har en inkomst på mindre än 86 720 kronor om året, om du bor ensam. Om du bor tillsammans med någon kan ni få bostadsbidrag om era inkomster understiger 103 720.

Hur mycket kan ni få i bostadsbidrag om ni är under 29?

Ensamstående under 29 exempel. Om du är under 29 och inte har några barn kan du max få 1 300 kronor i bostadsbidrag per månad. Du kan få bidraget om du har en inkomst på mindre än 86 720 kronor om året, om du bor ensam. Om du bor tillsammans med någon kan ni få bostadsbidrag om era inkomster understiger 103 720.

När han man rätt till bostadsbidrag?

Du kan ha rätt till bostadsbidrag om ditt barn bor hos dig i minst 30 dagar per år. Men bidraget blir lägre när barnet bor hos dig på deltid. Om ditt barn bor hos dig mindre än ungefär halva tiden finns en extra regel. Du måste ha minst två rum och kök och bostadsytan måste vara minst 40 kvadratmeter.

Vem kan få bostadsbidrag pensionär?

För att kunna ansöka om bostadstillägg som pensionär måste du vara 65 år eller äldre och bo i Sverige….Flera faktorer påverkar möjligheten att få bostadstillägg

  • bor själva.
  • betalar 4 000 kronor eller mer för sitt boende.
  • har sammanlagt lägre än 14 000 kr i pension och inkomst varje månad efter skatt.

Har man rätt till bostadsbidrag om man har sparade pengar?

Kan jag få bostadstillägg även om jag har pengar på banken eller andra tillgångar? Du kan få bostadstillägg om du har pengar på banken eller andra tillgångar men din förmögenhet påverkar hur din årsinkomst beräknas. Om du är ensamstående räknas 15 % av förmögenheten över 100 000 kronor med som en del av din årsinkomst.

Kan man få bostadsbidrag om man äger en sommarstuga?

Pensionären med en buffert eller en sommarstuga får då en inkomst som hamnar under gränsen för risk för fattigdom. Det kan inte vara rimligt att man arbetar hela livet och skaffar sig en buffert för oförutsedda utgifter, att man ärver pengar eller äger en liten sommarstuga och sen nekas bostadstillägg.

Hur mycket kan man få i bostadsbidrag som pensionär?

De flesta som har bostadstillägg bor själva och betalar oftast 4000 kronor eller mer för sitt boende. De har sammanlagt mindre än 14 000 kr i pension och andra inkomster varje månad, efter skatt. För att ta reda på om du har möjlighet att få bostadstillägg kan du göra en preliminär beräkning på webben innan du ansöker.

Share this post