Rekommendationer

Vem kan beviljas at-und?

Vem kan beviljas at-und?

Du kan få AT-UND från Migrationsverket om du: Kan visa upp en godtagbar identitetshandling eller på annat sätt medverkar till att klarlägga din identitet. Det betyder att du ska göra vad du kan för att visa vem du är, till exempel lämna in handlingar som visar din identitet. Har ansökt om asyl i Sverige.

Hur ansöker man om at-und?

För att beviljas AT-UND krävs det att en person medverkar i att klarlägga identiteten, detta kan ske genom att att man lämnar in handlingar, ansöker om handlingar på relevant konsulat eller ambassad eller muntligen redogör för sin identitet och hemvist.

Do the bars to adjustment apply to asylee status?

The bars to adjustment do not apply to you if you are applying for a Green Card based on your asylee status. To qualify for a Green Card, you must be admissible to the United States.

Can an asylee apply for a green card?

In addition, some grounds of inadmissibility may be waived for asylees applying for adjustment of status. See Form I-602, Application by Refugee for Waiver of Grounds of Excludability. If a waiver or other form of relief is granted, USCIS may approve your application for a Green Card if you are otherwise eligible.

How can an asylee become a permanent resident?

If you are an asylee and you have been physically present in the United States for at least one year after being granted asylum, you may apply to become an LPR by filing Form I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status. The alien who was granted asylum is called the principal applicant.

Which Vem kan ansöka Om pass/Nationellt ID-Kort?

Vem kan ansöka om pass/nationellt id-kort? För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar.

Share this post