Rekommendationer

Vem kan vara med i Handels?

Vem kan vara med i Handels?

Jobbar du i handeln, i butik, på lager eller e-handel är vi fackförbundet för dig. Även du som är frisör, florist, anställd i skönhetsbranschen eller är tjänsteman i folkrörelsens organisationer hör hemma i Handels. Se fler yrkesgrupper som tillhör Handels.

När blir det övertid Handels?

I kollektivavtalet för detaljhandel står i §7 mom 4 att övertidsersättning till deltidsanställd utgår för arbetstid som överstiger 38.25 timmar under veckan, om man arbetar i en sjudagarsöppen butik. Exempel: Anställningen är på 30 timmar/vecka och schemat för den aktuella veckan är på 35 timmar.

Har butiken kollektivavtal?

Lager- och distributionsarbete inom detaljhandeln omfattas av detta kollektivavtal under förutsättning att lagerenheten är belägen inom butiken eller betjänar endast en butik.

Vilka regler gäller för att få a kassa i Handelsanställdas förbund?

Vem kan bli medlem? Rätt till medlemskap grundas på arbete och för att få bli medlem i Handels a-kassa krävs att du arbetar inom vår a-kassans verksamhetsområde. Även du som inte arbetar när du söker medlemskap kan bli medlem, om ditt senaste arbete var inom vår a-kassans verksamhetsområde.

Vilka företag ingår i Handels?

Exempel på yrkesgrupper som tillhör Handels

  • Butik. Butikssäljare är det största yrket på privat arbetsmarknad.
  • Lager.
  • E-handel.
  • Folkrörelsen och kooperativa bolag.
  • Skönhetssektorn.

Vad har Handels för lön?

Privata butiker och Coops butiker

Ålder Privata butiker, Svensk Handel 2020 års avtal Coops butiker, KFO 2020 års avtal
18 år 133:68 kr 133:89 kr
19 år 135:61 kr 136:78 kr
Vid fyllda 18 år och arbetat i branschen:
1 år 139:13 kr 139:13 kr

Share this post