Rekommendationer

Vem ska omplaceras?

Vem ska omplaceras?

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller dessutom enligt paragraf 22 i lagen om anställningsskydd att arbetsgivaren kan vara skyldig att erbjuda en omplacering inom ramen för turordningen. I detta fall handlar det om en omplacering till följd av att arbetsuppgifterna försvinner eller förändras.

Vad är omplacering?

Omplacering används inom arbetsrätten för att beskriva den situation då en arbetsgivare förflyttar en anställd från en typ av arbete och ger honom/henne nya arbetsuppgifter.

När kan man begära omplacering?

Måste jag ha varit det för att få omplacering eller rehabilitering? SVAR: En arbetstagare är vanligen sjukskriven under flera perioder eller en längre tid. Efter avslutad rehabilitering kan det då bli aktuellt med omplacering. Prata med din chef om hur du upplever situationen.

Har jag rätt till omplacering?

Om omplaceringen är inom arbetstagarens arbetsskyldighet, har arbetsgivaren rätt att omplacera. Då har arbetstagaren en lydnadsplikt, och vägrar man detta kan detta utgöra saklig grund för uppsägning.

Har du rätt till uppsägningstid?

Under uppsägningstiden är du skyldig att arbeta som vanligt och du har rätt till bibehållna anställningsvillkor. Upptäcker du att din uppsägningstid sträcker sig förbi det datum du ska börja en ny anställning, kan du försöka komma överens med din arbetsgivare att få sluta tidigare. Men det är inget du har rätt till.

Kan du säga upp dig själv under uppsägningstiden?

Egen uppsägning – att säga upp sig själv. Om du vill byta jobb eller göra något annat, måste du säga upp dig själv. Under din uppsägningstid. Under uppsägningstiden är du skyldig att arbeta som vanligt och du har rätt till bibehållna anställningsvillkor.

Vad är huvudregeln för uppsägning?

Huvudregeln för turordning vid uppsägning Huvudregeln är att en person med längre anställningstid har företräde framför en med kortare anställningstid i samband med uppsägningar – enligt principen ”sist in, först ut”. Vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre.

Vad ska arbetsgivaren göra vid uppsägning?

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren i enlighet med reglerna i medbestämmandelagen (MBL) normalt sett förhandla med facket innan eventuella uppsägningar genomförs. Huvudregeln för turordning vid uppsägning

Share this post