Rekommendationer

Vilka ar riskerna med att jobba natt?

Vilka är riskerna med att jobba natt?

På kort sikt medför skiftarbete, speciellt nattarbete, sömnbrist och påtaglig trötthet. Att arbeta skift ökar risken för att drabbas av trafikolyckor och arbetsskador och långsiktigt för att få sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom, stroke, övervikt och vissa cancerformer, främst bröstcancer.

När man jobbar natt?

Det finns regler för hur mycket natt du får arbeta. Nattarbete har den som arbetar minst tre timmar av sitt arbetspass mellan 22 på kvällen och 06 på morgonen. Arbetstiden för nattarbetande får i genomsnitt inte överstiga åtta timmar under varje 24-timmarsperiod, under en beräkningsperiod om fyra månader.

Hur länge ska man sova när man jobbar natt?

Och att man arbetar så få timmar i veckan som möjligt. Hur ser en optimal återhämtning ut? – Du bör sova minst sex timmar mellan nattpassen, gärna mer. Men om du ska vända till dagpass nästa dag är det bättre att sova kortare under dagen så att det blir lättare att somna i tid på kvällen.

Måste man jobba natt som sjuksköterska?

Bäst är att inte arbeta mer än åtta timmar på natten, anser han. Men samtidigt säger Göran Kecklund att det inte finns något stöd i forskningen för att det är bättre att jobba åtta timmar om det innebär fler nattpass.

Får man jobba 7 nätter i sträck?

Svar:Kollektivavtalet medger att arbetstid får beräknas på ett genomsnitt av veckoarbetstiden. Genomsnittet får beräknas på högst en 8-veckorsperiod och för månadsavlönad personal kan snittet beräknas på högst 16 veckor.

Hur ska man sova när man jobbar natt?

Se till att det är mörkt och tyst där du sover. Undvik ljuset när du är på väg hem efter ett nattpass. Ljus påverkar kroppens produktion av melatonin och gör dig pigg så ta gärna på dig solglasögon om det är ljust när du ska hem och sova.

Hur mycket tjänar en sjuksköterska som jobbar natt?

I regel får man bäst lön om man arbetar på en privat vårdcentral. Som legitimerad sjuksköterska kommer du tjäna i snitt 33 600 kr i månaden och som specialistutbildad kan du förvänta dig en medellön på 37 420 kr i månaden.

Hur många nätter är heltid sjuksköterska?

Den som arbetar 20 procent natt eller mer får en veckoarbetstid på 36,20 timmar. Den som arbetar 30 procent natt eller mer får en veckoarbetstid på 34,20 timmar. 20 procent natt motsvarar 3 nätter (10-timmarspass) under fyra veckor.

Hur många nätter på 75 %?

75 procent är i genomsnitt 30 timmar per vecka enligt formeln 40 timmar x 0,75 = 30 timmar. För personal som stadigvarande arbetar natt är heltidsmåttet 38 timmar i genomsnitt per vecka. Där motsvarar 38 timmar 100 procent i sysselsättningsgrad och veckoarbetstiden räknas fram enligt samma formel.

Hur många timmar är heltid inom vård och omsorg?

Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd är i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om högst sex månader.

Share this post