Rekommendationer

Vilka ar vice talman?

Vilka är vice talman?

Enkammarriksdagens vice talmän (sedan 1971)

Mandat- period Förste vice talman Andre vice talman
2006–2010 Jan Björkman Birgitta Sellén
2010–2014 Susanne Eberstein Ulf Holm
2014–2018 Tobias Billström (2014–2017); Ewa Thalén Finné (2017–2018) Björn Söder
2018–2022 Åsa Lindestam Lotta Johnsson Fornarve

Vem var talman innan?

Talmannen är i rang efter statschefen (konungen) men före statsministern, och kan inte avsättas genom riksdagsbeslut under tiden fram till nästa riksdagsval. Nuvarande talman är Andreas Norlén, som tillträdde efter riksdagsvalet 2018.

De finns tre vice talmän i riksdagen. Tillsammans med talmannen bildar de riksdagens presidium. Åsa Lindestam (S) är förste vice talman, Lotta Johnsson Fornarve (V) andre vice talman och Kerstin Lundgren (C) tredje vice talman.

Hur väljer man en ny talman?

Valet av talman sker sedan riksdagen har samlats efter ett riksdagsval. Det finns en parlamentarisk tradition som gör gällande att det största partiet efter val utser talmannen. Kravet är emellertid att den som väljs till talman måste sitta i riksdagen.

Vilket parti tillhör talmannen?

dr.) Per Olof Andreas Norlén, född 6 maj 1973 i Bromma församling i Stockholm, är en svensk jurist och politiker. Han är riksdagsledamot för Moderata samlingspartiet sedan 2006 men är ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Andreas Norlén blev Sveriges riksdags talman den 24 september 2018.

Talmansämbetet är det högsta ämbete som en person kan väljas till i Sverige. Talmannen är i rang efter statschefen (konungen) men före statsministern, och kan inte avsättas genom riksdagsbeslut under tiden fram till nästa riksdagsval. Nuvarande talman är Andreas Norlén, som tillträdde efter riksdagsvalet 2018.

Share this post