Trendig

Ar Alecta och Collectum samma?

Är Alecta och Collectum samma?

Alecta förvaltar, Collectum administrerar | Alecta.

Kan man flytta tjänstepension från Alecta?

Du kan flytta försäkringens pensionskapital till en annan försäkringsgivare som är godkänd i kollektiv- avtalet. Flytten gör du hos Collectum. Det tar ungefär två månader att genomföra en flytt. Alecta tar inte ut någon flyttavgift.

Kan man flytta ITPK till Avanza?

Avanzas nya tjänst Pensionsjakten letar med hjälp av BankID-signering rätt på tjänstepensioner hos andra bolag och visar direkt om de går att flytta eller inte och vad man kan spara i avgifter på flytten. Användaren får sedan all information som krävs för att med några få knapptryck skapa en flyttansökan.

Är Flexpension bra?

Ett avstående från flexpension är alltid ditt eget val och får aldrig innebära påverkan på andra anställningsvillkor som till exempel semester, bonus , lön eller andra förmåner. Frågan om möjlighet till avstående för tjänstemännen ska tillåtas eller inte är en fråga som arbetsgivaren ska informera om enligt 19§ MBL.

Vad är skillnaden på Fora och Collectum?

Avtalsförsäkringar för tjänstemän Industrins och handelns tilläggspension (ITP-planen), tecknas via Collectum. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tecknas hos Fora. Omställningsavtal (AGE och omställningsstöd), tecknas hos Fora.

Vad ska man välja Collectum?

Har du ITP 1 måste du välja en traditionell försäkring för hälften av inbetalningarna. För den resterande hälften kan du välja fondförsäkring eller traditionell försäkring. Har du ITPK väljer du antingen fondförsäkring eller traditionell försäkring för hela inbetalningen.

Hur kan du ta ut din pension samtidigt som du börjar arbeta?

Att arbeta samtidigt som du börjar ta ut hela eller delar av din pension går ofta bra. Du kan också välja att bara ta ut en sorts pension, till exempel bara premiepension eller bara privat sparande.

Har du fortfarande 61 år som tidigast ålder för att ta ut din allmänna pension?

Är du född 1958 eller tidigare gäller fortfarande 61 år som tidigast ålder för att ta ut din allmänna pension.

Vad är lägsta ålder för uttag av pension?

Lägsta ålder för uttag är 55 år. Det går att ta ut delar av pensionen och fortsätta att jobba, men då krävs att du minskar din arbetstid i motsvarande grad. Anställningsår före 1966: Tidigare fanns en förmånsbestämd pension, STP-pension som nu betalas ut i form av livränta.

Varför tar du ut allmän pension samtidigt?

Arbetar du och tar ut pension samtidigt får du lägre eller ingen a-kassa. Tar du ut allmän pension påverkas alltid a-kassan. Tar du ut pension, även om det är en så liten del som en fjärdedel av premiepensionen, så har du inte rätt till full a-kassa. Dagpengen minskar med beloppet som du tar ut i pension.

Share this post