Trendig

Ar det sjalvrisk pa hemforsakring?

Är det självrisk på hemförsäkring?

Vad en individ får betala i självrisk beror helt på vilken försäkring som tecknats och vad det är för typ av skada. De allra flesta hemförsäkringar har någon form av självrisk. Men det är det inte alla försäkringar som har, livförsäkringar är till exempel en sådan försäkring som sällan har en självrisk.

Hur fungerar självrisken?

Självrisk är den avgift som du måste betala för att få ut dina pengar vid ett försäkringsärende. Om du exempelvis har en självrisk på 2 000 kronor och din bil utsätts för skador till en kostnad av 8 000 kronor får du effektivt ut 6 000 kronor i ersättning.

Hur mycket är självrisken på?

Självrisken, det vill säga den del av en reparation som du måste betala själv, är ofta 1 500 kr eller 35 procent av kostnaden och lägst 1 000 kronor. Men andra självrisker förekommer. Om rutan repareras i stället för att bytas ut varierar självrisken mellan 0 och 200 kronor.

Hur betalar man Självrisken på försäkringen?

Självrisken påverkar priset Om du väljer att betala en större del av skadekostnaden själv genom att ha högre självrisk på försäkringen, får du ett lägre pris på försäkringen. Hur betalar man självrisken? Om du råkat ut för en skada och vi ska betala ut ersättning till dig dras självrisken av från ersättningsbeloppet.

Har du hemförsäkring och betalar hemförsäkringen?

Har du hem- eller bilförsäkring och betalar försäkringen med e-faktura eller autogiro blir du förmånskund och får ett självriskkonto som gäller för alla i hushållet. Vi sätter av en summa till kontot efter varje år som gått utan att en skada inträffat på hem- och bilförsäkringen.

Vad är självrisk egentligen?

Självrisk är ett vanligt begrepp när man pratar om försäkringar, men vad är det egentligen? Enkelt sammanfattat är självrisk en summa pengar som man själv får ta ur egen plånbok innan dess försäkringen går in och betalar resten.

Share this post