Trendig

Ar Jordbro farligt?

Är Jordbro farligt?

Både Brandbergen och Jordbro låg kvar på polisens senaste lista över landets utsatta områden som nyligen presenterades. – Det krävs en uppbyggnad och struktur av centrummiljöerna i Brandbergen och Jordbro som gör det inbjudande för alla människor att vara där, säger Daniel Edlund, lokalpolischef i Haninge.

Är Haninge ett utsatt område?

Områdena Jordbro och Brandbergen i Haninge kommun identifierades som utsatta områden. Trygghet i Haninge ur ett ungdomsperspektiv är en undersökning utförd av unga kommunutvecklare5 under 2015.

Vilket är det farligaste stället i Sverige?

Det handlar om Grantorp/Visättra i Flemingsberg i Huddinge kommun och Fisksätra i Nacka, som nu bedöms som utsatta områden. Samt Valsta i Sigtuna som nu bedöms som ett riskområde. Samtidigt har utvecklingen varit positiv i två områden, som nu lämnar listan. Rannebergen i Göteborg och Klockaretorpet i Norrköping.

Varför ökar kriminaliteten i utsatta områden?

Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen. Ett utsatt område är geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

Är det farligt i Malmö?

Upplevd otrygghet och problembild Känslan av otrygghet hos Malmöborna är fortsatt hög men varierar över tid. Sedan 2017 noteras en viss nedgång i andelen som oroar sig över att utsättas för brott. Oron att utsättas för någon typ av brott har minskat 2021 (71,8%) jämfört med 2020 (73,5%).

Vart är bäst att bo i Malmö?

Vilket område i Malmö är bra att bo i?

  • Södra innerstaden befolkas av unga invånare, det är här du hittar storstadspulsen med restauranger, nattklubbar och folkmyller.
  • Västra innerstaden är lugnare med många grönområden, som omtyckta Pildammsparken.
  • Limhamn som tidigare var en egen ort ligger nära havet med fin natur.

Vilka områden i Stockholm ska man undvika?

Utsatta områden i Stockholms län

  • Särskilt utsatta områden: Rinkeby/Tensta, Stockholm. Husby, Stockholm. Hallunda/Norsborg, Botkyrka. Fittja, Botkyrka.
  • Riskområden: Tureberg, Sollentuna. Fornhöjden, Södertälje. Hovsjö, Södertälje.
  • Utsatta områden: Storvreten, Botkyrka. Brandbergen, Haninge. Jordbro, Haninge.

Varför utsatta områden?

Utsatt område Ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället.

Share this post