Trendig

Ar olycksfallsforsakring nodvandigt?

Är olycksfallsförsäkring nödvändigt?

Bra att ha. En olycksfallsförsäkring kan ge ett engångsbelopp som du skulle drabbas av någon bestående skada på grund av olycksfall. Den täcker också kostnader i samband med olycksfallet. En kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring är bra att ha men det är ingen självklarhet.

Vad kan Hallå Konsument hjälpa dig med?

Om Hallå konsument

  • Oberoende vägledning. Vi ger vägledning i frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och annat som konsumenter behöver hjälp med.
  • Ett samarbete. Tjänsten samordnas av Konsumentverket i samarbete med andra myndigheter, konsumentbyråer och kommuner.
  • Gränsöverskridande frågor.

Vart vänder man sig vid råd i konsumentfrågor?

Vägledning till konsumenter finns på Hallå konsument På Hallå konsuments webbplats kan du få vägledning och även söka upp kontaktuppgifter till konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning i din kommun. Du kan kontakta Hallå konsument via mejl, chatt, frågeforum eller telefon.

Vilka försäkringar är nödvändiga?

För att förenkla den tankeprocessen har vi här listat de försäkringar som kan betraktas som nödvändiga.

  • Hemförsäkring. Oavsett hur du bor behöver du en hemförsäkring.
  • Villaförsäkring/Villahemförsäkring.
  • Reseförsäkring.
  • Barn- och gravidförsäkring.
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring.
  • Livförsäkring.
  • Trafikförsäkring.

Hur mycket kostar en ambulansflyg?

Ambulansflyg från Thailand till Sverige kostar cirka 800 000 kr, och från USA till Sverige cirka 1 miljon kr.

Vilken försäkring gäller vid jakt?

Ansvarsförsäkringen gäller i hela världen, utom USA och Kanada. Försäkringen gäller för skada som du bedöms skadeståndsskyldig till enligt lag. Den gäller INTE för hyrd eller lånad egendom och ersätter inte heller ersättningsskyldighet som uppstår efter överträdelse av avskjutningsföreskrift vid jakt.

Share this post