Trendig

Far man ga till lakaren under arbetstid?

Får man gå till läkaren under arbetstid?

Om man behöver gå till läkare eller tandläkare på arbetstid kan man be om tjänstledigt, det vill säga ledigt utan betalning. Ibland kan det stå i kollektivavtalet att man har rätt till betald ledighet i samband med vissa typer av läkarbesök. Den som vill studera har rätt att få tjänstledigt från sitt arbete.

Är företagshälsovård obligatoriskt?

Företagshälsovården är lagstadgad Att ordna sjukvård är frivilligt. Då man anskaffar företagshälsovårdstjänster samt planerar och bedömer verksamheten, ska ärendet enligt lagen behandlas tillsammans med personalen eller dess representanter.

Kan arbetsgivare kräva läkarundersökning?

Måste man som arbetstagare genomgå en medicinsk kontroll om arbetsgivaren så kräver? I Sverige finns inte några tvingande krav på att genomgå en fysisk hälsoundersökning av något slag. En arbetstagare kan därför alltid tacka nej till att genomgå en medicinsk kontroll.

Är företagshälsovård lagstadgad?

Lagen om företagshälsovård kräver att ett företag måste ordna företagshälsovård för alla sina anställda. I praktiken betyder detta att så snart ditt företag har en anställd så ska företagshälsovård ordnas för personen.

Har alla företag företagshälsovård?

Det finns omkring 450 företagshälsor runt om i landet. Ungefär 65 procent av alla sysselsatta i Sverige har tillgång till företagshälsovård.

Kan man tvinga någon att sjukskriva sig?

En arbetsgivare kan inte tvinga dig att sjukskriva dig. Men inom vissa yrken, till exempel livsmedelsindustrin, är det lagreglerat att du inte får arbeta om du bär på smitta. Vidare kan en arbetsgivare genom sin rätt att leda och fördela arbetet, hindra dig från att vara på arbetsplatsen.

Kan man sjukskriva sig när man ska på läkarbesök?

Vid läkarbesök som gör att du blir sjukskriven räknas läkarbesöksdagen som en karensdag.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att vara hemma?

Nej, din arbetsgivare kan inte tvinga dig att ta ut semester eller obetald ledighet, även om det tillfälligt saknas arbetsuppgifter. Arbetsgivaren kan ha rätt att beordra dig att arbeta hemifrån eller att arbetsbefria dig med lön.

Vad händer om jag blir sjuk när jag är tjänstledig?

Sjuklönen baseras på den lön som den anställde förlorar på att vara sjukfrånvarande. Då den anställde är tjänstledig utan lön blir det ingen sjuklön. Sjuklönen arbetsgivaren ska betala är 80 procent av vad arbetstagaren annars skulle haft i lön efter karensavdrag.

Share this post