Trendig

Har tjansteman battre pension?

Har tjänsteman bättre pension?

Historiskt sett har arbetare haft sämre pensioner än tjänstemän. Först 2007 lyckades LO förhandla sig till lika höga pensionsavsättningar till sin Avtalspension SAF-LO som tjänstemännen har till ITP. Om tjänstemännen nu lyckas förbättra sin tjänstepension blir trycket på LO att följa efter starkt.

Vem får pensionskapitalet när förmånstagare saknas?

Utan återbetalningsskydd Om du avlider innan din pension har betalats ut upphör försäkringen. Din familj får inte ta del av ditt sparade pensionskapital. Ditt pensionskapital omvandlas till arvsvinster som fördelas till andra pensionssparare hos AMF.

Kan man ha ITP2 utan kollektivavtal?

Hur mycket beror på din lön. Beroende på din ålder tillhör du normalt sett antingen avtalet ITP1 eller ITP2. Det kan också vara så att arbetsgivaren har valt att alla anställda ska tillhöra ITP1. I båda avtalen finns det valbara delar.

Vad är bra med Flexpension?

Eftersom flexpension är en förstärkning av din tjänstepension innebär det extra pengar den dag du pensionerar dig även om det är snart. För dig som är yngre är flexpension extra förmånligt. Pengarna hinner då betalas in löpande och förräntas under lång tid, vilket innebär mer pengar när du väl går i pension.

Hur många procent är ITP2?

I ITP2 ingår en kompletterande pension, ITPK. Den innebär att din arbetsgivare varje månad betalar 2 procent av din pensionsmedförande lön i premie som du själv kan placera via valcentralen Collectum.

Vem kan få efterlevandestöd?

Efterlevandestöd till barn är ett grundskydd för dig som är under 18 år som får låg eller ingen barnpension. Det garanterar att du får barnpension och efterlevandestöd som tillsammans blir lägst 1 587 kronor per månad. Årsbeloppet motsvarar 40 procent av prisbasbeloppet.

Kan man teckna ITP utan kollektivavtal?

Företag utan kollektivavtal Olika avtalsförsäkringar gäller för arbetare respektive tjänstemän. Du kan teckna avtalsförsäkringar via Fora, men inte via Collectum. Företag utan kollektivavtal kan inte teckna ITP-försäkringarna och omställningsavtalet.

Vad händer om man inte har kollektivavtal?

Generellt gäller att om kollektivavtal saknas ska de förmåner som kan aktualiseras regleras i anställningsavtalet för att du ska ha rätt till dem. Observera att ensidiga utfästelser av arbetsgivaren kan dras tillbaka utan att personalen tillfrågas (exempelvis kan policy-dokument ändras ensamt av arbetsgivaren).

Share this post