Trendig

Hur anvander man Creative Commons?

Hur använder man Creative Commons?

Villkoret innebär att du, som skapare, låter andra kopiera, sprida, visa och använda ditt verk. Du tillåter även andra att skapa nya verk utifrån ditt verk, men med villkoret att de erkänner dig som skapare av ursprungsverket.

Får man använda Creative Commons?

Genom att använda en Creative Commons-licens har verkets rättighetsinnehavare tydligt signalerat till allmänheten att det är tillåtet att använda sig av verket utan att fråga om lov, så länge man följer licensvillkoren.

Vad innebär Creative Commons licenser?

Creative Commons-licenserna fyller två syften: För det första att tala om hur andra får använda, bearbeta och sprida ditt verk, utan att behöva be om lov. För det andra är det också ett sätt för dig som vill använda och bearbeta det andra har skapat utan att be om lov.

Vad är det som påverkar hur du får använda ett verk som har en CC licens?

Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver. I licenserna syns det som villkoret Erkännande eller förkortningen (by).

Vad är Creative Commons Hur kan du ha nytta av det som webbutvecklare?

Licenserna är gratis att använda över hela världen. Genom att använda en Creative Commons-licens kan du som upphovsman enkelt tala om att du ger tillstånd till andra att de får använda ditt verk och hur det får användas. Licensen anger tydligt vilka rättigheter och begränsningar som gäller vid användning av ditt verk.

Vad är det för skillnad på vanlig upphovsrätt och Creative Commons?

Det innebär att du fritt får använda verket. Upphovsrätten har slutat gälla. Det hör dock till god sed att du talar om vem som är ursprunglig upphovsman. Licensen CC0 betyder att upphovsmannen dedikerat verket till public domain genom att avsäga sig sina rättigheter till verket så långt lagen tillåter.

Vilka bilder får man använda?

I de flesta fall är bilder skyddade av upphovsrättslagen. Det innebär att den person (upphovsman) som tagit bilden också äger bilden – oavsett vem som äger kameran. Oftast är det därför inte tillåtet att använda en bild som du hittar på nätet.

Vad innebär kommersiella licenser?

Licensen innebär att du som upphovsperson tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, men du tillåter inte att verket bearbetas. De som sprider ditt verk under denna licens ska sprida ditt verk oförändrat, och du tillåter alltså inte att verket bearbetas.

Hur använder man ett verk som är licensierade?

Och när du använder bilder, musik, rörlig film som är licensierad under Creative Commons ska du ange följande:

  1. Ange titeln på verket, namnet på texten, inlägget, boken, bilden, filmen, musikstycket.
  2. Ange upphovsmannens namn eller alias.
  3. Ange licensen så att det framgår vilken licens som gäller för bilden.

Hur kan man själv licensiera till exempel en bild?

För att underlätta för dig som vill licensiera ditt verk under en Creative Commons licens finns ett verktyg som gör att du enkelt kan få en licens till ditt digitala verk, din, blogg, dina bilder, din musik, din film eller vad det nu är.

Vad är kommersiella licenser och andra licenser?

cc by-nd. Licensen Creative Commons erkännande, inga bearbetningar innebär att du som upphovsman tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, men du tillåter inte att verket bearbetas. De som sprider ditt verk under denna licens ska sprida ditt verk oförändrat, och du tillåter alltså inte att verket bearbetas.

Hur ska man Källhänvisa till en bild med CC licens?

Det finns ingen standard för hur källan till bilder med fri licens ska anges. För material med CC-licens rekommenderas att man tar med namn och länk till bilden, namn på upphovsmannen samt anger vilken CC- licens det är.

Får man ta en bild från Google Bilder och varför?

När du söker på Google Sök kan du filtrera resultaten efter bilder med en licens som tillåter att du återanvänder bilden. Viktigt! Bilder kan vara upphovsrättsskyddade.

Hur Källhänvisar man till bilder?

I figurförteckningen eller referenslistan anger du:

  1. Upphovspersonen till illustrationen.
  2. Källans utgivningsår.
  3. Illustrationens titel.
  4. Vilken sorts illustration det är, t ex [fotografi]
  5. Ordet I: följt av referens till källan, t ex upphovsperson, titel, förlagsort och förlag.

Hur gäller upphovsrätten kring bilder publicerade på nätet?

Vad betyder kommersiella licenser och andra licenser?

Share this post