Trendig

Hur ar det vara anhoriga till personer med psykisk ohalsa?

Hur är det vara anhöriga till personer med psykisk ohälsa?

Som anhörig är det ibland lätt att glömma bort sig själv. Att vara ett stöd för någon som mår dåligt kan vara väldigt krävande och alla behöver vi återhämtning emellanåt. Sätt de gränser du behöver för att orka och för att må bra. Våga ta hjälp utifrån och be om avlastning.

Vad händer om man tackar ja till vård får man Tvångsvårdas då?

Om du bryter mot villkoren för öppen psykiatrisk tvångsvård: För att få öppen psykiatrisk tvångsvård innebär det alltså att de fortfarande bedömer att du uppfyller kriterierna för psykiatrisk tvångsvård men att det inte är nödvändigt att du ska vara på en sluten sjukhusinrättning i jämförelse med ditt behov av vård.

Hur påverkas anhöriga till personer med psykiska sjukdomar i Sverige?

Anhöriga har rätt till stöd – Det finns inte mycket forskning om vilket behov av stöd anhöriga till psykiskt sjuka har, men den som gjorts visar att anhöriga behöver stöd och information. Det är viktigt att hälso- och sjukvården upplyser om att detta finns i form av exempelvis samtal.

Vilken hjälp kan närstående få när man har en person med denna psykiska ohälsa i sin familj?

Kommunen kan ha olika former av stöd till närstående, till exempel korttidsboende för den som är sjuk. Du kan också få något som kallas avlösning.

Hur länge kan man Tvångsvårdas?

Förvaltningsrätten kan besluta om tvångsvård i upp till fyra månader, sedan måste det ännu en gång tas upp i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kan då ta beslut om tvångsvård i upp till sex månader åt gången.

Vad händer efter tvångsvård?

Vårdplan beskriver den vård man ska få En vårdplan ska upprättas så snart som möjligt efter beslutet om tvångsvård. I vårdplanen ska det stå i stora drag vad vården ska innehålla, både på kort och längre sikt. Patienten ska helst själv vara med i vårdplaneringen, men om det inte går ska det stå varför.

Share this post