Trendig

Hur gor man utsade?

Hur gör man utsäde?

För att utsäde ska hålla rätt kvalitet är det viktigt att du som odlar utsäde följer reglerna för bland annat växtföljd och avstånd till andra fält. Reglerna är olika för olika grödor. Fältbesiktningen av utsädesodlingar är ett av stegen för att skörden ska kunna certifieras som utsäde.

Får man sälja frön?

För att du ska få sälja utsäde av lantbruksväxter måste utsädet vara certifierat. Utsädesanläggningen ska vara godkänd och utsädespartierna ska vara godkända. De sorter som du säljer måste vara godkända. Utsädet ska uppfylla vissa krav på till exempel grobarhet, renhet, sundhet och ogräsförekomst.

Får man importera frön?

2020. Du får lov att köpa köksväxtfröer från länder i EU, på samma sätt som från svenska fröhandlare. Du får också lov att köpa från länder utanför EU, men för alla fröer ska du kunna visa upp det som kallas för ett sundhetscertifikat.

Får ej användas som utsäde?

Övriga arter får inte användas som eget utsäde Om du vill odla andra arter måste du köpa utsäde. Det gäller även om du vill odla en hybridsort eller en syntetisk hybridsort.

Får man ta in fröer i Sverige?

Alla växter för plantering, inklusive många fröer, ska kontrolleras vid en gränskontrollstation i Sverige eller det första EU‑landet de kommer till. Det är Jordbruksverket som gör kontrollen i Sverige. Vi ska kontrollera varorna även om de skickas med post eller annan frakt.

Får man sälja sticklingar?

Det finns massor av andra arter som också kan vara bra alternativ om du vill kunna sälja sticklingar eller babyplantor. Fokusera på de plantor du älskar. Du kan se om det finns en marknad för att sälja sticklingar genom att söka på annonsplatser såsom tradera och eBay.

Vad kostar utsäde?

Gemensamt för samtliga växtslag

Tjänst Pris i SEK
Besiktning för godkännande av anläggning för produktion, lagring eller annan hantering av utsäde, effektiv tid och väntetid på plats. Avgift debiteras för varje påbörjad 30 minuters period. Per timme 1 500

Hur mycket frö per hektar?

Normalt ligger den totala utsädesmängden på 18-20 kg/ha för de flesta vallblandningarna på marknaden. De högre mängderna vid grövre såbruk, tyngre jord och hög andel storfröiga arter och de lägre mängderna vid fint såbruk, bra markfukt och hög andel småfröiga arter.

Hur mycket utsäde korn per hektar?

För blandningar med korn/havre och ärt ligger utsädesmängderna ofta mellan 180-250 kg/ha. Ett exempel på utsädesmängd är 160 kg ärt + 60 kg spannmål.

Får man ta med sig mat till Sverige?

En del livsmedel från länder utanför EU är helt förbjudna att ta in, både till Sverige och till EU i stort. Det gäller mat och drycker av både animaliskt och vegetabiliskt ursprung. Livsmedel av animaliskt ursprung kan sprida smittor som till exempel mul- och klövsjuka och svinpest.

Share this post