Trendig

Hur hogt PK varde kan man ha?

Hur högt PK värde kan man ha?

AKTUELL BLÖDNING

Vikt/kg PK(INR) 1,6-1,9 (ca 12 E/kg) Ge ytterligare om otillräcklig effekt
40-60 500 E 500 E
61-90 1000 E 1000 E
> 90 1500 E 1000 E

Vilka läkemedel kan interagera med Waran?

Maximal interaktion sker när steady state av både det hämmande läkemedlet och warfarin uppnåtts….Ökad metabolism av vitamin K-beroende koagulationsfaktorer.

  • penicilliner (t ex amoxicillin, kloxacillin)
  • kinoloner (t ex ciprofloxacin, norfloxacin)
  • dextropropoxifen.
  • disopyramid.
  • flutamid.
  • glukosamin.
  • ifosfamid.
  • mesna.

Vad ska PK ligga på?

PK(INR) värdet anger hur många gånger koagulationstiden är förlängd….

  • Senare års studier visar att målvärdet bör vara PK(INR) 2,5 (± 0,5) för majoriteten av patienterna.
  • Patienter med flera riskfaktorer som bedöms behöva intensivare behandling ges målvärde PK(INR) 3,0 (± 0,5).

Vad visar PK?

PK(INR)-värdet, som mäter blodets förmåga att levra sig, ger en fingervisning om doseringen av blodförtunnande läkemedel. Oavsett om det är för hög eller för låg dos innebär det en fara för din hälsa om du inte får rätt dosering och det är därför kontrollerna är viktiga.

Hur påverkar k vitamin Waran?

Av den orsaken är vitamin K i kosten en warfarin-antagonist: stora mängder sänker INR-värdet, dvs. minskar behandlingens effekt och genomslagskraft. En plötslig minskning av vitamin K i kosten höjer effekten av warfarin, höjer INR-värdet och ökar risken för blödningar.

Vad ska man tänka på när man ger Waran?

Det är viktigt att följa doseringsschemat, dels för att undvika proppbildning vid för låg dos, dels för blödningsrisken om man får för stor dos. Om en dos har missats eller fel dos getts är det viktigt att kontakt tas med sjuksköterska. Det är viktigt att man äter en allsidig kost när man behandlas med Waran.

Vilka är vanliga biverkningar av blodförtunnande läkemedel antikoagulantia )? Flera svar är korrekta?

Det kan uppstå blödningar vid normala koncentrationer av läkemedlet, som exempelvis blödning i ögonvitan, näsblödning, tarmblödning, tandköttsblödningar och blåmärken. Är du kvinna och i fertil ålder kan menstruationsblödningen bli kraftig vid behandling med blodförtunnande läkemedel.

Kan Waran orsaka blodproppar?

Fakta/Förmaksflimmer och Waran-behandling Det leder till blodstockning med risk för att blodet levrar sig och bildar blodproppar. I värsta fall lossnar blodproppen och hamnar i hjärnan, vilket kan orsaka stroke.

Vad sänker PK värdet?

Warfarin inverkar genom att förhindra aktiveringen av blodets koaguleringsfaktorer som är beroende av vitamin K. Av den orsaken är vitamin K i kosten en warfarin-antagonist: stora mängder sänker INR-värdet, dvs. minskar behandlingens effekt och genomslagskraft.

Share this post